Slávnosť posvätenia obnoveného chrámu a 60. výročie Oltárneho krúžku žien v Petrovci

9.okt 2016

Slávnosť posvätenia obnoveného chrámu a 60. výročie Oltárneho krúžku žien v Petrovci

Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Báčskom Petrovci v rokoch 2007 – 2016 vykonal množstvo prác na oprave kostola.

DSC_7719

Po dlhšom čase letnej dovolenky, kedy sa služby odbavovali v sieni novej fary, v minulý týždeň petrovskí evanjelici v rámci nedeľných služieb, kedy sa vzdala i vďaka za úrodu Zeme, si mohli obzrieť i  vykonané práce na obnove vnútra petrovského kostola.

DSC_7721

V druhú októbrovú nedeľu, zároveň v nedeľu, ktorú si Petrovčania každoročne pripomínajú pamiatku posvätenia chrámu Božieho, teda dnes predpoludním v 20. nedeľu po Sv. Trojici, ako to stálo v pozvaní vedenie petrovského cirkevného zboru, „chceme spolu s vami – bratmi a sestrami ďakovať Pánu Bohu za Jeho ochranu a požehnanie, ktoré prejavil nášmu zboru a doprial nám, aby sme chrám Boží zveľadili a zachovali ho pre budúce generácie. Zároveň v tomto roku si pripomíname 60. výročie Oltárneho krúžku žien. V spomínanú nedeľu chceme za činnosť nášho OKŽ vďačiť Pánu Bohu a prosiť o Jeho pomoc a vedenie aj v časoch budúcich.“

DSC_7728

Náplň programu zborového dňa týchto osláv v petrovskom cirkevnom zbore bola skutočne bohatá.

DSC_7742Po privítaní početných hostí z krajiny a zo zahraničia v priestoroch novej fary vo vynovenom kostole nasledovali služby Božie s posvätením obnoveného chrámu Božieho.

DSC_7745

Námestný farár Ján Vida prítomných privítal a slávnostné služby spoločne odbavovalo zo desať farárov zo všetkých troch našich seniorátov a farári z Chorvátska a Slovenska, všetci v čele s biskupom Samuelom Vrbovským.

Poriadok služieb Božích obsahoval oslovenie, predspev, konfiteor a pieseň Otvorte mi krásnu bránu. Po nich odznela sláva, pozdrav, kolekta, slávnostný žalm, ďalšia pieseň, evanjelium a odriekanie Všeobecnej viery kresťanskej.

DSC_7741

DSC_7758

K slávnosti prispeli svojim spevom i mladší a starší spevokol pod vedením kantora Pavla Očovejiho.

Potom už nasledovala posviacka, ktorú odbavoval biskup Samuel Vrbovský a kázeň v podaní kysáčskeho farára Ondreja Marčoka.

DSC_7772

Správa o rekonštrukcii kostola podal domáci kňaz Ján Vida a po ďalších pravidelných častiach nedeľné služby ukončili piesňou Hrad prepevný je Pán Boh náš.

Dnes poobede v petrovskom kostole práve prebiehajú aj nešporné služby Božie pri 60. výročí Oltárneho krúžku žien

Pri tejto príležitosti vystupuje i Dychový orchester a mladší spevokol. Naplánované je, že odznejú pozdravné slová vedúcej Oltárneho krúžku žien Viery Báthoryovej a prítomný si vypočujú i správu o Oltárnom krúžku žien v Báčskom Petrovci v podaní Anny Melegovej.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs