Špecifiká najdôležitejšieho podujatia

18.apr 2013

Počas uplynulých desaťročí Novosadský veľtrh v podstate rástol a rozvíjal sa v rytme hospodárskeho pokroku krajiny, Vojvodiny a mesta, v ktorom sídli. Veľké priestorové, výstavné a iné kapacity, Kongresové stredisko, celý rad zariadení umožňovali a umožňujú, aby sa tisíce domácich a zahraničných vystavovateľov počas podujatí, ktorých sú aktérmi, v Novom Sade cítili ako doma, čo je prvým predpokladom, aby sa o rok sem zase vrátili.

Z medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu: neodmysliteľnou súčasťou úspechu jednotlivých vystavovateľov sú uznania

Najväčším a najvýznamnejším z veľtrhov je ten poľnohospodársky a medzinárodný, ktorý v tomto roku oslávi osemdesiatku. Je to skutočne úctyhodný vek. Prebieha v polovici mája, najčastejšie na rozlohe 130 000 štvorcových metrov, prichádza naň medzi 1 500 a 1 600 vystavovateľov, z ktorých najčastejšie dve tretiny tvoria domáci a tretinu zahraniční. Netreba, samozrejme, zabúdať ani na stovky tisíc návštevníkov (medzi 300 000 a pol milióna), ktorí organizovane alebo individuálne počas ôsmich či deviatich májových dní prejdú cez jeho brány.

Rôzne sú aj oblasti, ktoré zahŕňa, aj exponáty, ktoré núka, aj účastníci prichádzajúci k nám zo všetkých svetových rovnobežiek. K  základným špecifikám veľtrhu patrí výstava poľnohospodárskej techniky a rôznych zariadení, účinkovanie výrobcov potravín a nápojov, kolektívne výstavy krajín regiónu, prezentovanie potravinárskych strojov a zariadení, štátne výstavy  dobytka, prezentácia agroinovácií v pôdohospodárstve, výstava organických potravín, účinkovanie spoločností z partnerských krajín (Rakúsko, Maďarsko, Portugalsko, Chorvátsko…), hodnotenie kvality okolo 4-tisíc výrobkov zaradených do tridsiatich tovarových skupín, ktoré sa začína vo februári a vrcholí v máji, hodnotenie hospodárskych zvierat, udelenie cien, ako Najlepší v agrobiznise…

Z pohľadu na štruktúru produktov v minulých rokoch ľahko možno zistiť, že doteraz najvýraznejšie miesto patrilo poľnohospodárskym strojom, vybaveniam a súčiastkam: 30 percent. Na druhom mieste boli potraviny a nápoje – 26 percent, na treťom dobytkárstvo – 10 percent. Okolo šesť percent patrí potravinárskym strojom a zariadeniam, po päť percent rastlinnej výrobe a agrochémii, tiež toľko obalom a iným druhom ambaláže. Nasledujú priemyselné a stavebné stroje, účelové spracovateľské zariadenia, dopravné prostriedky, služby, priemyselné vybavenia, produkty ropného priemyslu, meracie inštrumenty. So skromným jedným percentom sú zastúpené organické potraviny a výroba biomasy. Vzhľadom na súčasné svetové a domáce výživové, ekologické a iné trendy, reálne možno očakávať, že už onedlho v budúcej štruktúre produktov účinkujúcich a vôbec účasti dôjde k zmenám.

(V budúcom čísle: Programy a partneri)

O. Filip

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs