Spoznaj svoje prostredie

15.júl 2013
Spoločná fotografia prvej skupiny žiakov pri kanáli

Spoločná fotografia prvej skupiny žiakov pri kanáli

Aj tohto leta aktivisti mládežníckeho združenia YMCA z Báčskeho Petrovca pripravili letné pobavenie pre žiakov nižších ročníkov základnej školy v dvoch turnusoch. Predovšetkým im šlo o to, aby deti mali zaujímavejšie, aktívnejšie prázdniny, obohatené rôznymi novými skúsenosťami.

Prvá skupina žiakov sa bavila od 1. do 5. júla a druhá skupina od 8. do 15. júla. Počet detí v skupinách bol limitovaný na 15 účastníkov. V priebehu niekoľkých dní deti mali možnosť navštíviť inštitúcie, podniky a zoznámiť sa s nimi, ako i s rôznymi aktivitami, ktoré sú síce každodenné, ale menej známe. Okrem nových skúseností, ktoré nadobudli, aj fyzicky boli aktívni, lebo ich dopravnými prostriedkami boli bicykle, ktoré im pomohli dostať sa na dané miesta. Aktivisti pre deti pripravili aj minikreatívnu dielňu. Za skromný poplatok účastníci podujatia mali každý deň zabezpečený aj obed a občerstvenie.

Návšteva u zubárky v Kulpíne

Návšteva u zubárky v Kulpíne

Okrem iného deti navštívili Stanicu polície, Dom zdravia, obecnú samosprávu, divadlo, najstarší dom, galérie, Rádio Petrovec, Televíziu Petrovec, požiarnikov, miestnych remeselníkov a drobnochovateľov, zavítali aj do kulpínskeho kaštieľa a na Čingi-lingi čárdu a pri návšteve zubárky mali možnosť skontrolovať si zuby. Týždenné pobavenie uzavreli družbou pri kanáli.

So žiakmi pracovali aktivisti YMCA  Elena Lončarová, Sabína Báďonská, Andrea Golubovićová, Hana Tanciková a Marián Triaška. K úspešnejšej realizácii pobavenia detí prispel aj fond Slovak Aid a Báčskopetrovská obec.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs