Stará Pazova: Deň školy hrdinu Janka Čmelíka

12.máj 2016

Stará Pazova: Deň školy hrdinu Janka Čmelíka

Slovenskými ľudovými piesňami, tancami a krojom sa predstavili žiaci školy, ktorí sú zároveň i členmi staršej detskej tanečnej skupiny SKUS hrdinu Janka Čmelíka

Predstavili sa aj žiaci školy, ktorí sú zároveň i členmi staršej detskej tanečnej skupiny SKUS hrdinu Janka Čmelíka

Pred skvelým recitátorom Andrejom Simendićom je čoskoro i republiková súťaž

Pred skvelým recitátorom Andrejom Simendićom je čoskoro i republiková súťaž

Oslava Dňa školy je príležitosťou ukázať bohatú školskú žatvu a práve takú včera večer v staropazovskej divadelnej sále mali žiaci a učitelia Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka.

K tejto slávnosti žiaci, za pomoci svojich učiteľov, prichystali zaujímavý program, ktorý sa niesol v znamení tanca, spevu, básní a hier.

Početných hostí, rodičov a priateľov školy v mene tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne privítal a pozdravil Janko Havran, riaditeľ školy, ktorý hovoril aj o najnovších dosiahnutých úspechoch žiakov, tiež o plánoch školy na nadchádzajúce obdobie.

Smelí druháci, za sprievodú orchestra, zatancovali na pieseň Anička, dušička

Smelí druháci tancovali

Pri tejto príležitosti Havran udelil aj ďakovné listiny za doterajšiu spoluprácu a poskytnutú pomoc Obci Stará Pazova, národnej poslankyni Libušky Lakatošovej a Klubu Rotary v Starej Pazove.

V prvej časti programu sa predstavili škôlkari z PU Poletarac a potom nasledovali hudobno-spevácko-tanečné body v podaní usilovných žiakov školy. Nevystal ani prednes krásneho slova a kratších scénok, tiež vydarené vystúpenie školského chorú Andantino.

Na záver programu pieseň Od zlata jabuka zaspieval a zahral školský bend.

Anna Lešťanová

 

 

 

No url attribute defined!
A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs