STARÁ PAZOVA: Žime pod istou strechou

29.aug 2019

STARÁ PAZOVA: Žime pod istou strechou

 

V Stredisku pre sociálnu prácu Stará Pazova realizujú projekt Žime pod istou strechou, za podpory pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlavia. Projekt venovali promócii a afirmácii rodinného ubytovania dospelých a starých osôb a osôb s mentalnými poruchami a invaliditou.

V rámci projektu sú naplanované aj početné aktivity, s cieľom aby sa už jestvujúce služby rodinného ubytovania afirmovali a zveľadili. Dnes v Klube pre dospelých a starých osôb v Starej Pazove sa ukutočnila verejna tribúna, na ktorej predstavili projekt Žime pod istou strechou, služby rodinného ubytovania pre dospelých a starých osôb v Obci Stará Pazova a práva a resursy sociálnej ochrany v lokálnom spoločenstve, ktoré sú dostupné poskytovateľom služieb a ich užívateľom.

Tribúnu otvorila Rada Žugićová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova. O službách rodinného ubytovania dospelých a starých osôb a osôb s mentálnymi poruchami a invaliditou v Obci Stará Pazova hovorila Dajana Kostićová, sociálna pracovníčka strediska a koordinátorka projektu, kým o právach a resursoch sociálnej ochrany v lokálnom spoločenstve sa zmienila Zlata Bjelićová, právnička strediska.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs