Stupavskovci na Dolnej zemi

13.aug 2017

Stupavskovci na Dolnej zemi

Pamätná fotografia: všetci prítomní Stupavskovci na javisku SKOS Jednota v Šíde

Nový kamienok v mozaike vydavateľstva Slovákov žijúcich v Srbsku zasvietil v Šíde. Včera v sále Kultúrno-osvetového spolku Jednota odpremiérovali novú publikáciu: Stupavskovci na Dolnej zemi. Text v knihe je v slovenčine a srbčine. Autorom je Stanislav Stupavský a spoluautormi sú Štefan, Ján a Ondrej Stupavskovci. Prítomní videli aj výstavu sôch a obrazov akademického sochára Jána Stupavského zo Starej Pazovy.

V rámci prezentácie prítomní si úvodom večierka pozreli dokumentárny film autora Stanislava Stupavského. O tom, ako sa prví Stupavskovci odsťahovali zo Stupavy do Pilíša. Odtiaľ ich cesta viedla do Hložian, Starej Pazovy, Bingule, Kysáča, Šídu a potom aj do iných prostredí niekdajšej Juhoslávie. Mnohí z nich zakotvili zase na Slovensku, ale aj v Nemecku, Argentíne, Spojených štátoch amerických, Austrálii ba i na Novom Zélande.

Reč spolupracovníkov

O spolupráci a svojom podiele na príprave knihy hovoril najprv jej recenzent Svetislav Nenadović, potom lektor a korektor jej srbského textu Dušan Lukić a v mene vydavateľa sa prihovoril riaditeľ Kultúrno-vzdelávacieho strediska Srđan Malešević.

Aj oni sa pričinili o to aby kniha vyšla

Slova sa ujali aj dvaja spoluautori: Ondrej Stupavský Endy z Hložian. a sochár Ján Stupavský zo Starej Pazovy; tretí koautor Štefan Stupavský, ktorý žije v Brne nebol prítomný.

V závere programu sa prihovoril aj jediný žijúci potomok 7. generácie rodiny Stupavskovcov – Ján Struhár. Niekdajší šéfredaktor slovenskej redakcie Televízie Nový Sad pripomenul, že Stanislav Stupavský vydal aj „komplexnú  monografiu Slováci v Šíde 1810 – 2010.“ V súvise s čerstvou knihou o rodine Stupavskej povedal, že „má 260 strán, 300 fotiek, uvedené sú mená 366 osôb – a 263 sú narodení ako Stupavskovci…“

Slovo autora

Stanislav a Jaroslav Stupavskovci

„Drahá rodina, drahí príbuzní, vážení priatelia, rodáci…, je toto jedinečné rodinné zhromaždenie, aké je zriedkavo možné vidieť.“ Týmito slovami sa – po slovensky a po srbsky – k vyše sto účastníkom prezentácie svojej už šiestej knihy prihovoril autor Stanislav Stupavský. Ďalej hovoril po srbsky „aj preto, že už časť našej rodiny a príbuzných nepozná dobre slovenský jazyk.“

Taktiež dodal: „Na zhromaždenie sme pozvali všetkých žijúcich Stupavskovcov binguľskej a šídskej vetvy a našimi hosťami sú Stupavskovci z hložianskej a staropazovskej vetvy.“ Oboznámil prítomných, že kniha sleduje rodinu Stupavavskovcov od roku 1706. Sústredil sa najmä na jej príslušníkov siedmej, ôsmej a deviatej generácie, konštatujúc, že začala pribúdať už jedenásta generácia.

Program, kniha do vena, financie…

Marek Stupavský

Na jedinečnom stretnutí veľkej rodiny Stupavskovcov z viacerých prostredí v domove a zahraničí sa okrem nich podieľal aj Miestny odbor Matice slovenskej. Jeho predsedníčka Nataša Kolárová viedla program knižnej premiéry trvajúci približne pol druha hodiny.

Náplň prezentácie obohatili dve kultúrno-umelecké zložky. Klavirista Marek Stupavský predviedol na syntetizátore prvú časť Bachovej sonáty v A-mole Prelúdium. Ženská spevácka skupina SKOS Jednota zaspievala slovenskú ľudovú pieseň.

Všetci jednotlivci a kolektívy, ktoré sa pričinili o to aby kniha o Stupavskovcoch na Dolnej zemi uzrela svetlo sveta, ju dostali do vena. Vzácny knižný darček a CD im odovzdali príslušníčky desiatej generácie šídskych Stupavskovcov – Jelena a Barbora.

Ženská spevácka skupina

Stanislav Stupavský o. i. podotkol, že o prostriedky na vydanie knihy požiadali Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a potom aj Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Úrad ich projekt zamietol v dôsledku nedostatku prostriedkov a z Rady sa vraj nezmohli ani na odpoveď.

Autor tiež informoval, že pomoc poskytla lokálna samospráva Šíd a časť prostriedkov zabezpečilo Kultúrno-vzdelávacie stredisko Šíd (80-tisíc din.). Keď už sa vraj zdalo, že knihu nebude možné vydať, lebo peňazí stále bolo málo, situáciu zachránil Jaroslav Stupavský. Ako povedala Zuzana Stupavská (Stanislavova manželka), zavolal vydavateľovi s odkazom, aby knihu vytlačil a dodal: „Peniaze dostaneš, keď ich budeš potrebovať; čo sľúbil, to aj splnil…“

Nasledoval azda najsilnejší a najdlhší potlesk. Najkrajšia bodka za krásnym večierkom, na začiatku ktorého vonku začalo výdatne pršať.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs