Súbeh pre 20 nových dobrovoľníkov do tímu OPENS2019

6.apr 2017

Súbeh pre 20 nových dobrovoľníkov do tímu OPENS2019

Foto : www.opens2019.rs

Mesto Nový Sad bude Európskym mládežníckym hlavným mestom v roku 2019. Tomuto veľkému víťazstvu mladých Nového Sadu prispel aj tím 20 mladých dobrovoľníkov, ktorí počas celého minulého roka účinkovali v aktivitách tohto projektu. Preto iniciatíva OPENS rozširuje tím dobrovoľníkov a otvára súbeh pre nových 20 na nadchádzajúce aktivity.

Súbeh je vypísaný

Foto : www.opens2019.rs

N 20 nových dobrovoľníckych pozícii v tíme OPENS dobrovoľníkov vypísali súbeh 3. apríla. Dobrovoľníci budú po výbere a rozhovore s mládežníckymi pracovníkmi a predstaviteľmi OPENS tímu rozdelení na veľmi zaujímavé pozície, v prvom rade v rámci promo tímu a edukačného tímu, ako aj tímu dobrovoľníkov pre verejné akcie. Uzávierka prihlášok je 11. apríla, do 17h a po výbere a všetci prihlásení budú oboznámení o výsledkoch najneskôr do 20. apríla, do 17h.

Kto sa môže prihásiť?

Prihlásiť sa môžu mladí z Nového Sadu a okolia, ktorí majú medzi 15 a 30 rokov a majú záujem o angažovanie v tomto projekte. Na oplátku budú mať príležitosť tráviť čas s rovesníkmi, získať nové vedomosti a zručnosti, prispieť vlastnému rozvoju a rozvoju svojho lokálneho spoločenstva,…

Foto : www.opens2019.rs

V ďalšom období sa očakáva rad aktivít, začínajúc druhým OPENS dňom, veľkej udalosti, ktorý bude organizovaný 22. apríla v Deň planéty Zem, cez rad zaujímavých dielní a udalostí, ktoré sa budú realizovať v Mládežníckom klube OPENS-u (ktorý je otvorený 14. októbra v Čínskej štvrti, na Bulvári despotu Stefana 5), po oboznamovanie rovesníkov, študentov a stredoškolákov, ako aj celú verejnosť, že sa Nový Sad stal OPE 2019 a čo to znamená, prostredníctvom veľkého počtu verejných akcií, prezentácií a udalostí.

OPENS2019

Nový Sad – Európske mládežnícke hlavné mesto 2019 (OPENS2019) má za cieľ podporiť mladých ľudí stať sa proaktívnymi iniciátormi pozitívnych zmien a inovačných nápadov v spoločnosti, ako v Novom Sade, tak aj na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Kandidovanie mesta Nový Sad pre Európske mládežnícke hlavné mesto je výzva pre mladých, aby sa aktívne zúčastnili vo vlastnom rozvoji a budovaniu vlastnej nezávislosti. Preto je mottom kandidovania „Opening doors“.

Prihlášku a viac informácií nájdete tu: http://www.opens2019.rs/sr/zelis-da-volontiras/

Zdroj: opens2019

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs