Späť na domovskú stránku

Tag "Európska únia"

EUROKOMPAS 2014: Údaje, ktoré treba vedieť

EUROKOMPAS 2014: Údaje, ktoré treba vedieť

🕔2. dec 2014

Pozoruhodných faktov, týkajúcich sa Európskej únie, je neúrekom. Keď ide napríklad o hospodárstvo, je pravdou, že globálna ekonomická a finančná kríza spomalila jeho rozvoj vo všetkých členských štátoch, no jasné je i to, že je väčšia a silnejšie integrovaná únia schopnejšia odolávať početným nástrahám

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Vysoká kvalita života

EUROKOMPAS 2014: Vysoká kvalita života

🕔14. nov 2014

Spravidla je zrkadlom úspešnosti každej politiky to, ako kvalitne vie vplývať na každodennú existenciu občanov. Politiku Európskej únie v tejto oblasti možno vystihnúť jedinou vetou: keď ste jej súčasťou, tak kvalita života stúpa. V prospech toho, štáty, ktoré sa chcú

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Tézy a antitézy

EUROKOMPAS 2014: Tézy a antitézy

🕔24. okt 2014

V dobe, v ktorej žijeme, keď ani ráno často nevie, čo nesie deň, jasné je, že je vysvetľovanie a ozrejmovanie významu eurointegrácie nielenže úlohou potrebnou a nutnou, ale i stálou. Do verejnosti sa totiž dostáva mnoho mylných názorov a téz, ktorých úporné opakovanie môže občanov zmýliť.

Čitať viac

EUROKOMPAS 2014: Pretrvávajúci model

🕔24. sep 2014

Na otázku Ako vy vidíte budúcnosť Európskej únie? každý piaty opýtaný (presne 20 percent) odpovedá, že táto v budúcnosti narazí na ešte väčšie problémy a pravdepodobne a skôr sa celkom uzavrie, možno aj rozpadne. Čiže podľa nich by nebolo treba rátať s jej ďalším rozširovaním

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Ekologické záťaže

EUROKOMPAS 2014: Ekologické záťaže

🕔30. júla 2014

Z aspektu eurointegrácie a všetkých záväzkov, ktoré v oblasti environmentalistiky máme, veľký otáznik zostáva visieť nad nie tak dávnym vládnym rozhodnutím pripojiť oblasť ochrany životného prostredia k ministerstvu poľnohospodárstva. Je síce jasné, že sú si tieto dosť blízke, no náplň, charakteristiky a rozsah

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Prvé negociačné kapitoly

EUROKOMPAS 2014: Prvé negociačné kapitoly

🕔25. júna 2014

Krajina nárokujúca stať sa členom Európskej únie napreduje k tomu rokovaniami o jednotlivých kapitolách. Keď sa kritériá definované jednou z kapitol splnia, príslušná oblasť sa uzaviera a pristupujúca krajina sa venuje kapitole ďalšej. Samozrejme, má i možnosť súbežne sa angažovať na realizácii kritérií z viacerých

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: O čom sa rokuje

EUROKOMPAS 2014: O čom sa rokuje

🕔17. júna 2014

Napriek všetkým ťažkostiam, náročnosti a nárokom eurointegrácie, netreba sa diviť, prečo je európska perspektíva pre väčšinu krajín uchádzajúcich sa o členstvo tou správnou voľbou. Vstup do Európskej únie prináša totiž celý rad hospodárskych a neekonomických výhod, oveľa menší počet rizík a nevýhod. No

Čitať viac
O Memorande medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť

O Memorande medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť

🕔11. júna 2014

Neraz sme boli svedkami vypracovania a slávnostného prezentovania alebo podpisovania mnohých dokumentov, akým je dohoda alebo memorandum, z ktorých treba vychádzať pri konkrétnom konaní. Takým dokumentom je aj Memorandum medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčastnosť, ktorá sa konala

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Monitorovanie a pomoc kandidátom

EUROKOMPAS 2014: Monitorovanie a pomoc kandidátom

🕔5. júna 2014

V procese rozšírenia Európskej únie čas sa čoraz výraznejšie stáva jedným z rozhodujúcich činiteľov. Z viacerých strán už počuť upozornenia, že by nedostatočne rýchly proces rozšírenia únie mohol mať za následok aj niektoré negatívne scenáre, ktoré by prípadne ohrozili proces

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Dôvody a začiatky

EUROKOMPAS 2014: Dôvody a začiatky

🕔14. jan 2014

S Európskou úniou je to azda tak, ako aj s demokraciou: nie je ideálna, ale nič lepšieho sa zatiaľ nevymyslelo. Rozumieť jej však v súčasnej dobe, vyznať sa v jej princípoch, cieľoch, inštitúciách, v komplikovanej komunikácii, v schopnosti občanov zorientovať sa v jej štruktúrach a v právomociach, sa však

Čitať viac