Späť na domovskú stránku

Tag "ľudské práva"

Žijeme v rovnakom štáte?

Žijeme v rovnakom štáte?

🕔15. dec 2017

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. (…) Všetci sú pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú základnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. (…) Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. (…) Každý má právo na

Čitať viac
SIEŤ 21 PÍŠE: Mierna trestná politika posmeľuje násilníkov

SIEŤ 21 PÍŠE: Mierna trestná politika posmeľuje násilníkov

🕔18. apr 2016

Násilie na ženách a marginalizovaných skupinách, predovšetkým LGBT populácii, často sa opakuje pre miernu trestnú politiku, ale aj charakter spoločnosti. Zo správy Gay straight aliancie za rok 2014 vidno, že počet fyzických útokov na LGBT osoby klesol v porovnaní s predchádzajúcimi

Čitať viac