Späť na domovskú stránku

Tag "Medzinárodný deň materinského jazyka"

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA: Kovačica v obraze a v slove

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA: Kovačica v obraze a v slove

🕔22. feb 2020

Ústredné podujatie venované oslave Medzinárodného dňa materinského jazyka, vyhlásené UNESCO, sa včera usporiadalo jubilejne po 20. krát v Kovačici. Oslava začala príhovorom organizátorov a ich hostí v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax, kde na začiatku odznel najprv príležitostný program v prednese kovačických gymnazistov, ktorí predniesli splet piesní

Čitať viac
V KOVAČICI: 19. Medzinárodný deň materinského jazyka

V KOVAČICI: 19. Medzinárodný deň materinského jazyka

🕔22. feb 2019

Kovačica bola včera stredobodom pozornosti v Srbsku. Už tradične, po 19. krát, tu usporiadali ústrednú oslavu Medzinárodného dňa materinského jazyka – UNESCO. Pri tejto príležitosti mestečko insity navštívili vysokí štátni predstavitelia z našej krajiny a zo zahraničia. V Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica sa

Čitať viac
Program v kysáčskej škôlke

Program v kysáčskej škôlke

🕔22. feb 2018

Včera si v škôlke Lienka v Kysáči príležitostným programom pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka. Oslavy sa začali hymnou tejto škôlky patriacej do predškolskej ustanovizne Radosno detinjstvo v Novom Sade. Ako bolo počuť predškolská výchova a vzdelávanie v Kysáči datujú z roku 1946. Objekt, v ktorom je toho

Čitať viac
Ústredná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici

Ústredná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici

🕔22. feb 2017

Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od roku 2000.  Včera pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka Galéria Babka v Kovačici v čele so svojim zakladateľom Pavlom Babkom a pod záštitou Vladana

Čitať viac
Medzinárodný deň materinského jazyka 2017: Nutný je prístup k vzdelávaniu v materinskom jazyku

Medzinárodný deň materinského jazyka 2017: Nutný je prístup k vzdelávaniu v materinskom jazyku

🕔21. feb 2017

Dnes si na mnohých svetových rovnobežkách pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý pred takmer dvomi desaťročiami ustanovilo UNESCO. Tohto roku sa nesie v znamení témy K trvalo udržateľnej budúcnosti prostredníctvom viacrečového vzdelávania. Pri príležitosti týchto osláv, generálna riaditeľka UNESCO Irina

Čitať viac
KOVAČICA: Oslávili Medzinárodný deň materinského jazyka

KOVAČICA: Oslávili Medzinárodný deň materinského jazyka

🕔22. feb 2016

Pod záštitou UNESCO sa včera v Kovačici za prítomnosti vysokých štátnych hostí z domácej pôdy a zo zahraničia oslávil Medzinárodný deň materinského jazyka. V zasadacej sieni Zhromaždenia obce Kovačica sa uskutočnil okrúhly stôl na tému Slovenské insitné maliarstvo ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva: ako

Čitať viac
Oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka aj v Paláci Srbska

Oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka aj v Paláci Srbska

🕔21. feb 2016

Kancelária pre ľudské a menšinové práva v spolupráci s Národnostnými radami národnostných menšín organizovala dnes oslavu Medzinárodného dňa materinského jazyka. V oslavnom programe vystúpili deti, ktoré piesňou, recitáciami a krojom prítomným priblížili svoj materinský jazyk a tradíciu, ako aj detský chór Čarolija, pod vedením Leontiny Vukomanovićovej.

Čitať viac
Slovenčina ako materinský jazyk – za hranicami

Slovenčina ako materinský jazyk – za hranicami

🕔20. feb 2016

Žijeme v dobe, ktorá ponúka početné možnosti na národný či národnostný, lokálny alebo globálny, skupinový a osobný rozvoj. Šance sa však nedajú vždy využiť, lebo neviditeľné ruky diktujú inak. Technicko-technologický a digitálny boom spolu s rozvojom myšlienky o európskej spolupatričnosti

Čitať viac
Dnes je Medzinárodný deň materinského jazyka

Dnes je Medzinárodný deň materinského jazyka

🕔21. feb 2015

Medzinárodným dňom materinského jazyka, ktorý si pripomíname 21. februára sa osobitne zdôrazňuje význam zachovávania a rozvíjania materinského jazyka,  keďže jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Medzinárodný deň materinského jazyka bol ním prehlásený na výročnej 30. UNESCO

Čitať viac