Späť na domovskú stránku

Tag "obec Báčsky Petrovec"

Slovenčina na vedľajšej koľaji?

Slovenčina na vedľajšej koľaji?

🕔13. mar 2019

Na území obce je v úradnom používaní srbský jazyk, cyrilské a latinské písmo a slovenský jazyk a jeho písmo. Takto znie článok 9 ešte vždy platného Štatútu Obce Báčsky Petrovec v jeho prečistenom texte ustálenom roku 2014. V článku 11 Zákona o úradnom

Čitať viac
Obec Báčsky Petrovec a mesto Kirchheim unter Teck bratsky

Obec Báčsky Petrovec a mesto Kirchheim unter Teck bratsky

🕔5. mája 2017

Dnes napoludnie vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec predstavitelia báčskopetrovskej obce a mesta Kirchheim unter Teck z Nemecka slávnostne podpísali zmluvu o partnerstve. Ide o nie každodennú udalosť už aj preto, že je to prvá zmluva tohto druhu medzi

Čitať viac
Debata o úhradách, samozdanení a voľbe riaditeľov

Debata o úhradách, samozdanení a voľbe riaditeľov

🕔26. apr 2017

Výborníci báčskopetrovského lokálneho parlamentu na včerajšom zasadnutí najostrejšie diskutovali o zmenách súvisiacich s úhradami Obecnej rady a prinavrátení prostriedkov samozdanenia občanom obce. Zhromaždenie vynieslo Uznesenie o spoluzaložení Verejného podniku pre územné a urbanistické plánovanie a projektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny, Nový Sad. A to za cieľom,

Čitať viac
[Video] BÁČSKY PETROVEC: Kam odchádzajú peniaze občanov

[Video] BÁČSKY PETROVEC: Kam odchádzajú peniaze občanov

🕔21. apr 2017

Nezávislé združenie novinárov Srbska (NUNS) v nedávnom oznámení o. i. uvádza: „Dva a pol roka, odkedy sa uplatňuje nová sada mediálnych zákonov, ktorých jedným z cieľov bolo odstúpenie štátu z médií, sa inštitúcia konkurzného spolufinancovania stala úplne nezmyselnou, následne skutočnosti,

Čitať viac
Verejná tribúna v Báčskom Petrovci

Verejná tribúna v Báčskom Petrovci

🕔18. jan 2017

Obec Báčsky Petrovec, podobne ako aj v minulých rokoch, v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo a Inštitútom pre roľníctvo a zeleninárstvo v zimnom období prichystala tribúnu. Spoločne sa pokúsili osloviť poľnohospodárov z tejto obce. Obsahom tribúny včera večer vo veľkej sieni Zhromaždenia Obce Báčsky

Čitať viac
Verejná rozprava o návrhu obecného rozpočtu na rok 2017 v obci Báčsky Petrovec

Verejná rozprava o návrhu obecného rozpočtu na rok 2017 v obci Báčsky Petrovec

🕔17. dec 2016

Predstavitelia orgánov Obce Báčsky Petrovec, verejných služieb, združení občanov a iní občania z územia obce včera večer v sieni Zhromaždenia obec mali možnosť sledovať odôvodnenie predbežného návrhu Uznesenia rozpočtu obce na rok 2017 a zapojiť sa do diskusie na túto

Čitať viac
Vianoce bez Vianoc, ale…

Vianoce bez Vianoc, ale…

🕔14. dec 2016

Najčastejšie sa stáva, že rodiny patriace do sociálne znevýhodnenej kategórie obyvateľstva skutočné vianočné čaro nezažijú. Chudoba, ktorá je aj v 21. storočí horúcou témou, neprejavuje ani náznak priazne, aby si aspoň vo vianočné dni ľudia z uvedenej marginalizovanej skupiny (konečne) užili

Čitať viac
Dom zdravia Petrovec – tvrdý oriešok

Dom zdravia Petrovec – tvrdý oriešok

🕔9. sep 2016

Výborníci báčskopetrovského lokálneho parlamentu na návrh Obecnej rady na včerajšom zasadnutí neschválili správy o práci a aktivitách, finančnom hospodárení na rok 2015, plán práce a finančný plán na rok 2016 Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec. Bez ohľadu na obhajobu

Čitať viac
Prezentácia európskych projektov partnerských miest

Prezentácia európskych projektov partnerských miest

🕔6. aug 2016

Medzi sprievodné podujatia SNS 2016 organizátori zaradili i dnešnú panelovú diskusiu v rámci realizácie projektu Zjednotení v jednej únii v rámci programov Európa pre občanov, ktorý realizuje Obec Báčsky Petrovec spolu s partnermi na projekte. Panelová diskusia usporiadaná vo Veľkej sieni Zhromaždenia obce B.

Čitať viac
V Báčskom Petrovci moc bude v rukách širokej koalície

V Báčskom Petrovci moc bude v rukách širokej koalície

🕔3. júna 2016

Na území Báčskopetrovskej obce sa už niekoľko týždňov špekuluje o novom vedení tejto lokálnej samosprávy, ale konkrétne informácie dodnes neprichádzali do uší širokej verejnosti. Ikeď od volieb uplynulo už viac ako mesiac, konštitučná schôdza lokálneho parlamentu by mala byť až

Čitať viac