Banát: Páľava a sucho ohrozujú porasty

Banát: Páľava a sucho ohrozujú porasty

🕔31. júla 2015

Aj keď je pre rýtsku černozem, ktorá dominuje jánošíckym a hajdušickým chotárom príznačné, že porastom dlhšie poskytuje potrebnú vlahu, aj v tejto časti Banátu cítiť následky júlových tropických páľav a nedostatku spršok. Ohrozené sú tak kukurica ako aj sója, ktoré dominujú chotármi v tejto

Čitať viac