Banát: Páľava a sucho ohrozujú porasty

31.júl 2015

Banát: Páľava a sucho ohrozujú porasty

Kukurice v jánošíckom chotári v chúlostivom stave (Foto: V. Hudec)

Kukurice v jánošíckom chotári v chúlostivom stave (Foto: V. Hudec)

Aj keď je pre rýtsku černozem, ktorá dominuje jánošíckym a hajdušickým chotárom príznačné, že porastom dlhšie poskytuje potrebnú vlahu, aj v tejto časti Banátu cítiť následky júlových tropických páľav a nedostatku spršok.

Ohrozené sú tak kukurica ako aj sója, ktoré dominujú chotármi v tejto časti Banátu. Následky páľav a sucha sú na kukurici viditeľné voľným okom. Totižto tri až štyri spodné listy na porastoch kukurice sú na väčšine porastov úplne suché. Okrem toho určitési percento rastlín zostalo, ako tomu tuná hovoria “jalové”, a na mnohých miestach šúľky sú malé a nevyrastené.

Škody sú viditeľné, avšak skúsení poľnohospodári sa o ich rozmeroch stále nevyjadrujú. Hovoria, že ak by teploty klesli a prišli výdatnejšie spŕšky všetko by sa podstatne napravilo, čiže zrnká by dostali na kvalite a škody by neboli až také veľké. Treba však povedať, že sa stav porastov kukurice rozlišuje od parcely po parcelu, čo závisí predovšetkým od kvality pôdy, uplatnenej agrotechniky a termínu sejby.

Následky tropických teplôt a nedostatku vlahy sú viditeľné aj na sóji (Foto: V. Hudec)

Následky tropických teplôt a nedostatku vlahy sú viditeľné aj na sóji (Foto: V. Hudec)

Sója je “na oko” pekná, zelená a bujná, ale to stále nie je zárukou hojnej úrody. Totižto tropické páľavy prišli rovno vo chvíli kvitnutia tejto olejniny, a zapríčinili opadovanie kvetov, čo v štarte významne zredukovalo úrodu. Avšak aj tam, kde kvety zostali a vytvorili sa pošvy so zrnkami súrne je potrebná vlaha, aby rastliny “naliali” zrno.

Predsa, čokoľvek sa v nasledovných niekoľkých dňoch stane, už teraz je celkom jasné, že sedliaci toho roku nemôžu očakávať bohvieaký zisk, a preto sú všetky ich pohľady usmernené do neba v očakávaní dažďu, ktorý by im zachránil aspoň vložené prostriedky.

Do neba však pozerajú aj jánošícki višniari. Oni síce tohtoročnú úrodu pooberali, v čom im viac než usilovne „pomáhali“ aj škorce, ale vonkoncom nezbohatli. Od toho, či bude pršať, alebo nie závisí však ich budúca úroda. Vraj aj višne potrebujú dážď, aby dokončili vegetáciu. Ak listy v nedostatku vlahy už teraz začnú opadávať, stromy nebudú dostatočne pripravené pre nadchádzajúci vegetačný cyklus, čo by sa pravdaže mohlo odzrkadliť aj na budúcej úrode.

Vladimír Hudec

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs