Kukuričný deň v Hložanoch

Kukuričný deň v Hložanoch

🕔21. okt 2020

Asociácia slovenských spolkov žien zorganizovala podujatie venované kukurici a produktom z nej. Na počesť tejto plodiny bolo plánované zorganizovať tri rovnaké podujatia v Báčke, Banáte a Srieme. V sobotu 17. októbra sa predstaviteľky slovenských spolkov žien z Báčky stretli v Hložanoch. Pod patronátom Spolku žien Slovenka a Etnodomu

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Zdražela kukurica

Z PRODUKČNEJ BURZY: Zdražela kukurica

🕔16. okt 2017

Na Produkčnej burze v Novom Sade sa v dňoch od 9. 10. do 13. 10. 2017 najviac obchodovalo s kukuricou, ktorej cena bola pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom vyššia. Tovarový obrat bol oproti predchádzajúcemu týždňu vyšší až o 97,18 %

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Sója z novej úrody 49 dinárov

Z PRODUKČNEJ BURZY: Sója z novej úrody 49 dinárov

🕔4. sep 2017

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 28. augusta do 1. septembra 2017 bol zaznamenaný nižší tovarový aj finančný obrat ako v predchádzajúcom týždni. Zastavený bol aj dvojtýždňový plynulý pokles ceny sóje z úrody 2016 a pšenice z tohtoročnej úrody. Tovarový obrat bol pri

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Na domácom trhu stúpla cena sóje

Z PRODUKČNEJ BURZY: Na domácom trhu stúpla cena sóje

🕔3. júla 2017

Na Produkčnej burze v Novom Sade sa v období od 26. 6. do 30. 6. 2017 začalo obchodovať so pšenicou z tohtoročnej úrody, pokračovalo obchodovanie s jačmeňom z novej úrody a bol zaznamenaný nárast ceny sóje. Pri porovnaní s predchádzajúcim

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Cena sóje naďalej rastie

Z PRODUKČNEJ BURZY: Cena sóje naďalej rastie

🕔8. mája 2017

Skrátený pracovný týždeň hneď na začiatku mája sa odrazil aj na obchodovaní na Produkčnej burze v Novom Sade. V dňoch od 3. do 5. mája 2017 bol pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom tovarový obrat nižší o 68,30 %. Finančný obrat bol nižší až o 72,43

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

🕔24. apr 2017

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 18. 4. do 21. 4. 2017 sa najviac obchodovalo s kukuricou a so sójou. Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom cena kukurice v uvedenom období bola  pomerne stabilná, no zdrahla sója. Tovarový

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Pšenica lacnejšia

Z PRODUKČNEJ BURZY: Pšenica lacnejšia

🕔3. apr 2017

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 27. 3. do 31. 3. 2017 bol zaznamenaný nižší finančný aj tovarový obrat. Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom finančný obrat bol nižší o 20,57 % a tovarový o 19,96 %. Dôvodom

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

🕔14. mar 2017

Na Produkčnej burze v Novom Sade bola v dňoch od 6. 3. do 10. 3. 2017 zaznamenaná zaujímavá situácia. Na začiatku týždňa sa s poľnohospodárskymi komoditami obchodovalo veľmi intenzívne, ku koncu týždňa sa obchodovanie zmiernilo. Dôvodom bolo zníženie ceny kukurice

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Vyššia cena kukurice a sóje

Z PRODUKČNEJ BURZY: Vyššia cena kukurice a sóje

🕔27. feb 2017

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 20. do 24. februára 2017 bol zaznamenaný vyšší dopyt po niektorých poľnohospodárskych komoditách, v dôsledku čoho vzrástli aj ich ceny. Zvýšený dopyt bol najmä po kukurici a sóji. V uvedenom období pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol

Čitať viac
Z PRODUKČNEJ BURZY: Väčší dopyt po sóji

Z PRODUKČNEJ BURZY: Väčší dopyt po sóji

🕔20. feb 2017

Po viactýždňovej prestávke poveternostné podmienky konečne umožnili prevoz tovaru, najmä obilnín po Dunaji. Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 13. do 17. februára 2017 bol pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenaný nižší finančný aj tovarový obrat .

Čitať viac