LETO V KYSÁČI: Súťaž vo varení fazule

3.aug 2015

LETO V KYSÁČI: Súťaž vo varení fazule

O najlepšiu kotlíkovú fazuľu súťažilo 18 skupín

O najlepšiu kotlíkovú fazuľu súťažilo 18 skupín

Občianske združenie Vrana a Futbalový klub Tatra zorganizovali včera súťaženie vo varení kotlíkovej fazule.

I keď sa podujatie uskutočnilo prvýkrát, prilákalo na ihrisko početných Kysáčanov. Nielen tých, ktorí súťažili, ale aj ich príbuzných, priateľov a známych. Aj tých, čo jednoducho chceli trošku inak stráviť nedeľné popoludnie, alebo sa pobaviť pri živej hudbe. Zdá sa, že nikto neoľutoval, ba naopak, že sa na tomto novom podujatí všetci dobre cítili a zabávali.

Predseda združenia Vrana Ján Pálik hovorí, že cieľom podujatia okrem iného bolo podporiť FK Tatra. Kotlíkovú fazuľu varilo 19 skupín, z čoho 18 súťažiacich. Jeden kotlík bol prezentačný a varili ho predstavitelia podujatia Temerínska fazuliáda.

Najlepšiu fazuľu uvaril Pavel Melich

Najlepšiu fazuľu uvaril Pavel Melich

Súťažiace fazule hodnotila trojčlenná komisia v zložení Pera Perić, Goran Štulić a Anna Marčoková, ktorí hodnotia kotlíkovú fazuľu aj na spomínanom podujatí v Temeríne.

Prvú cenu dostal Pavel Melich, druhú Igor Červený a tretiu Ján Petrík. Prvá cena bol súdok piva, s ktorým víťaz a jeho spoločnosť dostali na použitie výčapné zariadenie a samotný víťaz aj bezplatnú účasť na fazuliáde v Temeríne. Druhá cena bola peňažná a môže sa stroviť „za šenkom“ v štyroch kysáčskych kaviarňach. Tretia cena bol balík výrobkov našej známej vinárne.

Ako hovorí Ján Pálik, prvé podujatie ukázalo, na čom ešte treba popracovať, aby o rok bolo väčšie a úspešnejšie. Mieni, že spolupráca s Temerínskou fazuliádou bude pokračovať.

Zľava: Igor Červený (druhé miesto), Pavel Grňa (prebral odmenu za prvoumiestnený kotlík Pavla Melicha), Ján Pálik (predseda združenia Vrana) a Ján Petrík (tretia cena)

Zľava: Igor Červený (druhé miesto), Pavel Grňa (prebral odmenu za prvoumiestnený kotlík Pavla Melicha), Ján Pálik (predseda združenia Vrana) a Ján Petrík (tretia cena)

Spomeňme, že občianske združenie Vrana vzniklo vo februári bežného roku v dôsledku osláv 40. výročia Kysáčskej gitariády a zakladateľmi sú Dr. Pavel Čeman, Ján Pálik a Ján Lomen.

Avšak pri registrovaní združenia sa zistilo, že sa ono môže zaoberať omnoho širšou a rôznorodejšou činnosťou, čo sa v týchto dňoch aj potvrdilo.

Vďaka projektom združeniu sa podarilo namontovať krásne detské ihrisko a ihrisko pre deti s osobitnými potrebami v strede Kysáča.

Navarená fazuľa chutila tým, čo podporovali kuchárov

Navarená fazuľa chutila tým, čo podporovali kuchárov

Druhý projekt je zameraný práve na gitariádu, ktorá bude 11. a 12. septembra a ktorú podporilo Mesto Nový Sad.

Tretí projekt sa vzťahuje na súťaž vo varení fazule, ktorá by sa mala organizovať každý rok, aby sa podnietilo stretanie a kamarátenie ľudí.

V pláne je aj niekoľko ďalších menších podujatí. Už realizovanými projektmi združenie vlastne chcelo poukázať občanom na svoju činnosť, ktorá je nestranícka, a prilákať do Vrany nových členov a sympatizantov.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs