Turbulencie aj pred slávnostnou schôdzou NRSNM

4.aug 2015

Turbulencie aj pred slávnostnou schôdzou NRSNM

logo-NRSNMSlávnostné zasadnutie NRSNM, ktoré sa už pomaly tradične uskutočňuje v rámci oficiálneho programu, tohto roku bude vo štvrtok 6. augusta 2015 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

V rámci tohto stretnutia členov slovenskej menšinovej samosprávy inštitúciám a jednotlivcom odovzdajú ceny NRSNM, ktoré sa udeľujú od roku 2013. Na telefonickej schôdzi NRSNM, ktorá prebiehala dnes väčšina členov, okrem iného, odsúhlasila rozhodnutie o udelení cien NRSNM niekoľkým zaslúžilým osobnostiam a organizáciám, resp. inštitúciám.

Keď ide o osobnosti, tohtoročnými nositeľmi významného ocenenia NRSNMJán Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade, ktorý sa zaslúžil o výnimočný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Juraj Ferík, prvý profesionálny dirigent z radov vojvodinských Slovákov, a to pri príležitosti  životného jubilea a posthumne bude ocenený aj profesor a literárny kritik  Samuel Boldocký.

NRSNM tohto roku cenou vyznamená aj Rádio Kysáč pri príležitosti 50 rokov založenia a Festival Stretnutie v pivnickom poli ako najstarší festival slovenských pôvodných ľudových piesní, ktorý tohto roku oslávil päťdesiatku.

Zlaté plakety NRSNM dostanú Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec (270 rokov príchodu Slovákov do obce), Miestne spoločenstvo Stará Pazova (245 rokov príchodu Slovákov do obce), Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci (270 rokov jestvovania), Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci (170 rokov založenia), Galéria insitného umenia v Kovačici (60 rokov založenia) a Program vysielania v slovenskej reči RTV Vojvodina  (40 rokov vysielania).

Organizácia slávnostnej schôdze však neprebieha hladko, keďže sa verejným reagovaním ozvali členovia skupiny Slováci vpred!, ktorí kritizujú telefonické zasadnutie NRSNM, na ktorom sa, ako sa dozvedáme z dobre informovaných zdrojov, rokovalo, o. i., o schválení demisie riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a voľba úradujúcej riaditeľky. Skupina členov, ktorí fungujú pod názvom Slováci vpred! mieni, že „rokovať telefonicky o takých významných bodoch, akou je práca Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, demisia riaditeľky a vymenovanie úradujúcej riaditeľky Ústavu, je neprípustné”.

V Štatúte NRSNM,  v čl. 12, ktorým sa upravuje spôsob zasadnutia Národnostnej rady, sa uvádza, že sa schôdze NRSNM konajú podľa potreby, a najmenej raz za šesť mesiacov, v slovenskom jazyku a podľa potreby aj po srbsky, kým čl. 13, ktorým sa upravuje spôsob rozhodovania, hovorí, že Národnostná rada rozhoduje väčšinou hlasov na schôdzi, na ktorej je prítomná väčšina z celkového počtu členov Národnostnej rady, ak zákonom a štatútom nie je určená osobitná väčšina. Možnosť telefonického zasadnutia NRSNM sa v tomto vnútornom predpise neuvádza, ale ani explicitne nevylučuje.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs