NRSNM predsa má právo telefonicky zasadať

5.aug 2015

NRSNM predsa má právo telefonicky zasadať

logo-NRSNMSpôsob práce Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny upravuje príslušný zákon a štatút inštitúcie, ktoré sú dostupné aj verenosti. Avšak, prácu NRSNM dodatočne upravuje aj vnútorný akt, čiže Rokovací poriadok, schválený koncom decembra 2014. 

Po zverejnení včerajšieho riportu o telefonickej schôdzi našej najvyššej inštitúcie, v ktorom, okrem iného, uvádzame, že Štatút NRSNM možnosť telefonického zasadnutia NRSNM sa v tomto vnútornom predpise neuvádza, ale ani explicitne nevylučuje, do redakcie Hlasu ľudu sa ozvali predstavitelia NRSNM.

Poukázali nám na ďalší vnútorný predpis NRSNM, čiže Rokovací poriadok, ktorý nie je zverejnený na webovej stránke národnostnej rady, a ktorý dodatočne upravuje oblasť a spôsob fungovanie tejto štátnej inštitúcie.

Totiž, v článkoch 45 až 47 sa explicitne uvádza, že NRSNM “výnimočne, ak sa vyskytne potreba, rada môže zorganizovať aj telefonické zasadnutie.” V rokovacom poriadku píše aj to, že “uznesenia vynesené na telefonickom zasadnutí rada potvrdí na svojom nasledujúcom riadnom zasadnutí”, ako aj to, že sa “o priebehu telefonického zasadnutia sa vedie zápisnica”, ktorá sa schvaľuje na prvom nasledujúcom zasadnutí.

Teda toto možno chápať ako potvrdenie, že sa NRSNM správa tak, ako to nakladajú legislatívne a právoplatné vnútorno-organizačné dokumenty.

Keďže sa rokovacím poriadkom sa upravuje konštituovanie, organizácia a práca Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jej pracovných telies, ako aj plnenie práv a povinností členov rady a iné otázky súvisiace s jej prácou, možno by bolo úžitočné keby sa aj jeho úplné znenie zverejnilo na oficiálnej webovej stránke NRSNM.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs