PETROVSKÉ POHĽADY 7: Portrét ako dominanta plátna

6.aug 2015

PETROVSKÉ POHĽADY 7: Portrét ako dominanta plátna

V priestoroch Turistickej organizácie vystavujú aj mladí taletovaní autori (Foto: M. Necpálová)

V priestoroch Turistickej organizácie vystavujú aj mladí taletovaní autori (Foto: M. Necpálová)

Obrazy Petrovských pohľadov 7 hľadia od stredy 5. augusta v ústrety Slovenským národným slávnostiam.

Večerná vernisáž v Báčskom Petrovci pritiahla množstvo návštevníkov a nádvorie pred výstavným priestorom Turistickej organizácie ozdobili po príhovore riaditeľky Združenia petrovských výtvarných umelcov Márie Ivičiakovej svojím hudobným prejavom trubkári tamojšieho cirkevného zboruAnna Hasmanová prednesom poetického slova z pera Viery Benkovej.

Na vernisáži sa slova ujali zľava Mária Ivičiaková, Anna Hansmanová a Katarína Melegová-Melichová (Foto: M. Necpálová)

Na vernisáži sa slova ujali zľava Mária Ivičiaková, Anna Hansmanová a Katarína Melegová-Melichová (Foto: M. Necpálová)

Vernisáž slávnostnými slovami otvorila predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová: „Dielo hovorí o jeho tvorcovi, o jeho vnímaní sveta. Oslovuje nás univerzálnym jazykom.“

O výtvarnej stránke 58 umeleckých diel rekordného počtu 31 autorov hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík: „Táto výstava sa nesie v znamení portrétov. Pritom každý autor stvárňuje človeka iným spôsobom.“

Vladimír Valentík upriamuje pozornosť na kresbu Daniela Chorváta i na portréty žien ozdobených kvetmi z tvorby Branislava Galamboša. V odtieňoch jednej farby sa črtá portrét Davora Kolarskeho, Ondrej Ivičiak zas priblížil technikou pyrografie tváre Júliusa Kubániho a Juraja Mrvu. Autoportrét na výstavné steny zavesil Ján Miškovic.

Chlapca s hračkou zobrazil Davor Kolarski

Chlapca s hračkou zobrazil Davor Kolarski

Rovnako hojne je v expozícii zastúpená krajinomaľba, kvetinové zátišia i zvieratá. Objavujú sa aj mladí autori. Medzi nich možno zaradiť i fotografa Igora Bovdiša. Zo zaujímavostí treba spomenúť aj alegorické vyjadrenie Emílie Valentíkovej a Milana Vereša.

Dodajme, že Vlasta Triašková vystavuje v priestore kúzelného farebného draka a zaujme aj svojimi ilustrátorskými sklonmi v olejomaľbe škriatka. Ako podotkol Vladimír Valentík, organizátori si na tejto výstave pripomínajú dvoma dielami aj umeleckú činnosť petrovských výtvarníkov, ktorí už nie sú medzi nami – Márie Červenej a Jaromíra Grňu.

Pri takomto početnom zastúpení umelcov iste nejednému skrslo v hlave, že by sa pomaly zišlo zväčšovať aj galerijné miestnosti. Výtvarné umenie sa však nesnaží esteticky vytvárať nite v priestore len medzi dielami, má spájať predovšetkým ľudí. A to sa na vernisáži diel milovníkov farieb podarilo.

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs