EDITORIÁL: Stretnutie človeka s človekom

6.aug 2015

EDITORIÁL: Stretnutie človeka s človekom

Foto: www.unsplash.com

Foto: www.unsplash.com

Slovenské národné slávnosti. Sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Žeby SNS (bez narážok na politickú stranu) naozaj predstavovali sviatok všetkých tunajších Slovákov? Alebo iba tých petrovských a okolitých? Či aj tých zahraničných – dolnozemských?

Veď augustové trojdňové (až týždňové, keď máme na mysli všetky sprievodné akcie) podujatie, ktoré má troch organizátorov, významovo a priestorovo, keď ide o domovské zázemie návštevníkov, presahuje lokálne, ba i štátne rámce. Tento fakt nasvedčuje, že tunajší Slováci chrám svojbytnej, jedinečnej kultúry v širokom zmysle slova budujú aj vďaka spolupráci, priateľstvu a tolerancii. Veď aj jeho základy predstavujú práve tieto tri pevné piliere rozvoja jednej spoločnosti.

Slovenské menšinové spoločenstvo sa na tomto územnom celku rozvíja už 270 rokov, keď prví osadníci vedení Matejom Čánim zložili svoje batohy na petrovskej rodnej zemi, pustiac korene hlboko, aby ich prichádzajúce nepokojné vetry čias nerozkolísali a opäť nevytrhli. Našim predkom sa darilo odolávať rôznym spoločensko-politickým a prírodným nástrahám. No súčasníkom akoby síl ubúdalo.

Rozhádaní sme, závistliví, neprajní. Ale nedovidíme za roh ulice, vedúcej v budúcnosť, ktorá, ak sa nevzchopíme, nebude pestrofarebne vykreslená. Kým sme my kreatívni pri výmysloch, ako čo najrýchlejšie vykopať jamu pre niečo alebo niekoho, jama sa sama osebe prehlbuje a hrozí, že nás zhltne všetkých.

Preto treba podporiť snahu každého jednotlivca a organizácie pridať ruku k úspešnému priebehu augustových Slávností v Petrovci, prípadne poukázať na nedopatrenia a ráznejšie podporovať nové, kreatívne obsahy, ktorých tohto roku ani niet. Ale v záujme kvalitnejšej a lepšej budúcnosti treba už teraz konať a uvažovať nad možnou zmenou koncepcie Slovenských národných slávností, čo vlastne predstavuje potenciálnu tému na širšiu verejnú debatu.

Významný slovenský básnik Ján Kostra výstižne napísal: Každý deň stretnúť človeka, to stačí. Práve vzájomné stretanie sa ľudí, rodákov, priateľov, známych a neznámych počas tohto víkendu v Báčskom Petrovci možno hodnotiť ako najväčší prínos Slovenských národných slávností. Preto je dobre, že ich máme.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs