Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš navštívil petrovskú tlačiareň

7.aug 2015

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš navštívil petrovskú tlačiareň

Pavel Marčok a Branislav Ondruš v tlačiarni s Martou Abrahámovou (Foto: S. Žiak)

Pavel Marčok a Branislav Ondruš v tlačiarni s Martou Abrahámovou (Foto: S. Žiak)

Dnes v predpoludňajších hodinách štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš navštívil tlačiareň HL print, Novinovo-vydavateľskú ustanovizeň Hlas ľudu a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.

K stretnutiu Branislava Ondruša s predstaviteľmi petrovskej kníhtlačiarne a novinármi Hlasu ľudu prišlo v rámci jeho návštevy Báčskemu Petrovcu počas Slovenských národných slávností, ktoré prebiahjú počas tohto víkendu v Báčskom Petrovci.

Štátny tajomník Branislav Ondruš, riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak a predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok v hlasľudovskom dopisovateľstve (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Štátny tajomník Branislav Ondruš, riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak a predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok v hlasľudovskom dopisovateľstve (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

V sprievode s predsedom obce Báčsky Petrovec Pavlom Marčokom a riaditeľom NVU Hlas ľudu Samuelom Žiakom sa Ondruš oboznámil s podmienkami práce v týchto ustanovizniach. Riaditeľ Hlasu ľudu mu v skratke priblížil priebeh kúpy tlačiarne, ku ktorej prišlo vlani v auguste.

Zároveň ho informoval o potenciálnej hrozbe, keď ide o budúcnosť hlasľudovských miestností na piatom poschodí budovy Dnevnika v Novom Sade.

Štátny tajomník Branislav Ondruš vyjadril potešenie, že sa mohol stretnúť aj s novinármi Hlasu ľudu v petrovskom dopisovateľstve.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs