Známky na obdiv sveta

7.aug 2015

Známky na obdiv sveta

Záber z úvodnej časti vernisáže, kde sa všetci započúvali do hry na flaute (Foto: J. Čiep)

Záber z úvodnej časti vernisáže, kde sa všetci započúvali do hry na flaute (Foto: J. Čiep)

Dnes predpoludním slávnosťový víkend začal s 11. medzinárodnou filatelistickou výstavou. Podobne ako i v predchádzajúcich rokoch, výstavu nainštalovali a otvorili v aule Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Návštevníci Slovenských národných slávností aj tohto roku majú možnosť prezrieť si cenné zbierky známok a peňazí, ktoré vystavili  12 domácich filatelistov a numizmatikov, ale aj filatelistov z iných miest zo Srbska, Slovenska a Republiky Srbskej. V doplnkovom katalógu ich počet sa uvádza až 25, so zbierkami vystavenými na 40 paneloch.

Aj náruživý numizmatik Slavko Černivec (vľavo) návštevníkom SNS prezentuje bohatú zbierku (Foto: J. Čiep)

Aj náruživý numizmatik Slavko Černivec (vľavo) návštevníkom SNS prezentuje bohatú zbierku (Foto: J. Čiep)

Tohtoročnou filatelistickou výstavou Spolok slovenských filatelistov, Zväz filatelistov Srbska a Vojvodiny a členovia Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci zaznamenávajú viaceré významné jubileá: 270. výročie príchodu Slovákov do Petrovca a založenia miestnej základnej školy, 170 rokov knižnice Štefana Homolu, 40. výročie organizovanej filatelie v Petrovci a 30 rokov úmrtia akademickej maliarky Zuzky Medveďovej.

O tomto bolo viac slov aj v rámci vernisáže, ktorú moderoval predseda SFP Mr. Pavel Lomianský a hosťom sa v mene školy prihovorila zástupkyňa riaditeľa školy Vlasta Werleová a po nej aj predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, čelní funkcionári zväzov filatelistov Ivan Tangl a Miroslav Ňaršíka a česť otvoriť výstavu sa dostala predsedovi organizačného výboru SNS a zároveň i predsedovi Báčskopetrovskej obce Pavlovi Marčokovi. O hudobný úvod k vernisáži sa postarala mladá flautistka Klaudia Králiková.

Treba pripomenúť, že petrovský filatelistický spolok je azda najaktívnejším spolkom v celom Srbsku a každoročne svojou činnosťou dokáže viac ako všetky aktívne spolky spolu, vrátane aj zväzu filatelistov Vojvodiny a Srbska.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs