Starosta Petrovca prijal partnerov

7.aug 2015

Starosta Petrovca prijal partnerov

Z prijatia (Foto: J. Bartoš)

Z prijatia (Foto: J. Bartoš)

Dnes napoludnie predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok prijal delegácie partnerských miest a iných vzácnych hostí.

Osobitne privítal Branislava Ondruša, štátneho tajomníka v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, Máriu Jedličkovú, splnomocnenkyňu Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, Jána Varšu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku a Katarínu Melegovú Melichovú, predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku a hlavu výkonného výboru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Podujatia za zatvorenými dvermi v malej zasadačke Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa začalo na pravé poludnie a na ňom sa o. i. zúčastnili: Štefan Martinkovič, predseda dozorného výboru Matice slovenskej, Alžbeta Hollerová Račková predsedníčka Celoštátnej samosprávy v Maďarsku, Pavol Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Pavol Holeštiak zo zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, Ján Geršo, poslanec v zastupiteľstve mesta Nitry, Miloš Tomko, primátor Starej Ľubovne, Milan Maník, viceprimátor Martina, Marián Spišiak, starosta obce Riečka pri Banskej Bystrici, Jasna Babićová z Turistickej organizácie Vukováru, Igor Válek, šéfredaktor časopisu Slovensko, ako i predstavitelia partnerských miest Iloku, Županje, Krupnja a Babušnice.

Po ukončení stretnutia niektorí jeho účastníci, v čele s veľvyslancom Varšom poskytli vyhlášky pre médiá, o čom poinformujeme v nasledujúcom čísle Hlasu ľudu.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs