SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SNS 2015: Výročia, úcta a vďaka

8.aug 2015

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SNS 2015:  Výročia, úcta a vďaka

33SNSotvorAj keď už dosť podujatí poznačilo začiatok 54. Slovenských národných slávností, oficiálne otvorenie aj tentoraz prebiehalo vo veľkej sieni SVD v Báčskom Petrovci v piatok 7. augusta o 20.00. Záujemcovia si aj priamom televíznom prenose mohli pozrieť príležitostné pásmo zložené z troch častí.

Najprv na javisku odznel scénicko-dokumentárny program autorky Kataríny Melegovej-Melichovej Petrovec vo svojej jedinečnosti venovaný 270. výročiu príchodu Slovákov do Petrovca. Po jeho ukončení zostali na javisku makety najdôležitejších inštitúcií, ktorí v tomto prostredí vznikli a dodnes pretrvávajú, a lemovali aj pokračovanie programu otvorenia Slávností.

Foto: J. Čiep

Foto: J. Čiep

Nasledovali slávnostné príhovory. Najprv sa auditóriu prihovorili vedúci organizačných zložiek Slávností: Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec a predseda Organizačného výboru, ktorý menovite privítal i vzácnych hostí a všetkých prítomných, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

Po prečítaní listu Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky, prítomných oslovili Branislav Ondruš, štátny tajomník v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ivana Andrićová, štátna tajomníčka v Ministerstve pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Republiky Srbsko, a Miroslav Vasin, podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť.

33SNSotvor3

Foto: J. Čiep

Otvorenie 54. SNS dotvorilo ďalšie príležitostné pásmo slova, hudby a tanca Ajhľa, strom a naše korene v ňom…, ladené k 270. výročiu života Slovákov na Dolnej zemi. Autorskou scenára je Svetluša Hlaváčová, réžiu mala na starosti Zdenka Bobáčeková, odborným konzultantom bol Ján Čáni.

Príbeh zachytáva oslavu života občanov Petrovca od ich príchodu do dnešných čias. Ústredným motívom je strom, jeho rast, mohutnenie. Hudobníci, speváci, tanečníci a herci sú z viacerých vojvodinských prostredí a celý scénický príbeh dotvorili animácie Dušice Brkićovej. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Anna Francistyová 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs