IN MEMORIAM: Za Adamom Markušom (1936-2021)

14.jún 2021

IN MEMORIAM: Za Adamom Markušom (1936-2021)

Adam Markuš

22.11.1936 – 14.06.2021

Adam Markuš

Vo veku 85 rokov v Zreňanine dnes (14.06.2021) umrel Adam Markuš, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Zreňanine a dozorca slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v tomto meste.

Adam Markuš sa narodil 22. novembra roku 1936 v Bielom Blate. V rodisku skončil základnú školu a v školení pokračoval v Zreňanine a Novom Sade, kde získal titul inžiniera technológie výroby jedlého oleja. Pracoval v Zreňaninskej továrni na spracovanie kukurice, tzv. Skrobare, a plnú odbornú afirmáciu dožil v zreňaninskej olejárni Dijamant, kde ako inžinier a neskoršie aj ako technický riaditeľ pracoval na modernizácii výroby.

Príhovor na večierku v rodnom Bielom Blate venovanom Ľudovítovi Štúrovi 

Po odchode do dôchodku v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, aktívne sa zapojil do práce na národa roli dedičnej. Jedným je z iniciátorov obnovenia činnosti MOMS Zreňanin. Na obnovujúcom Zhromaždení v zreňaninskej barokovej sieni roku 2002, za prítomnosti vyše 50 zreňaninských Slovákov a početných hostí, je zvolený za predsedu tohto MOMS. Túto funkciu zastával do smrti, teda bezmála 20 rokov. Pod jeho vedením ako dozorcu je rozprúdená aj činnosť slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Zreňanine, ktorý podobne, ako aj MOMS, začal zhŕňať roztrúsených a asimiláciou podlomených zreňaninských Slovákov a zobúdzať v nich národnostné povedomie.

Adam Markuš bude pochovaný na zreňaninskom cintoríne Gradnulica v utorok 15. júna o 13. hodine

Česť jeho pamiatke!

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs