IN MEMORIAM: Za Mišom Hrudkom (1954-2021)

21.jún 2021

IN MEMORIAM: Za Mišom Hrudkom (1954-2021)

Mišo Hrudka

06. 08. 1954 – 20. 06. 2021

V nedeľu 20. júna v nočných hodinách vo veku 67 rokov v Hajdušici nečakane umrel Mišo Hrudka, dlhoročný člen a predseda KUS Bratstvo v Hajdušici.

Mišo Hrudka sa narodil v Hajdušici 06. augusta roku 1954, kde aj skončil základnú školu. Zaoberal sa poľnohospodárstvom, tak rastlinnou, ako aj dobytkárskou výrobou. Bol aj hudobník, hral na harmonike a v kultúrno-umeleckom spolku Bratstva a jednoty bol od jeho založenia roku 1978. Bol vedúcim orchestra a korepetítor. Po obnovení činnosti spolku roku 2004, zvolený je za predsedu novozaloženého KUS Bratstvo. Túto funkciu zastával nasledovných 13 rokov, čiže do roku 2017. V tom období spolok zaznamenal čulú aktivitu a okrem iného úspešne zorganizoval aj folklórny festival Tancuj tancuj…, a tým oslávil 200. výročie založenia Hajdušice a príchodu Slovákov do tejto banátskej dediny.

Smrť Miša Hrudku zastihla na funkcii predsedu hajdušického Miestneho spoločenstva, ktorú zastával v dvoch mandátnych obdobiach. Bol zakladateľom Združenia penzistov, invalidov práce a občanov, s ktorým organizoval kamarátenia penzistov a početné humanitárne akcie.

 

Mišo Hrudka bol pochovaný v nedeľu 20. júna na hajdušickom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs