Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

9.aug 2015

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

Uznania v rukách zaslúžilých učiteľov (Foto: E. Šranková)

Uznania v rukách zaslúžilých učiteľov (Foto: E. Šranková)

Tradičné stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas SNS bolo v sobotu 8. augusta vo veľkej sieni Zhromaždenia obce B. Petrovec.

Prítomných na stretnutí, menovite vzácnych hostí zo zahraničia a z domova privítala a program moderovala Anna Medveďová, predsedníčka Osvetovej komisie MSS.

Najslávnostnejšou chvíľou bolo udelenie osobitného uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry, ktoré dostali: Milina Lenhartová a Janko Dišpiter z Kovačice, Jaroslav Grňa, Ján Brna a Božena Levarská z Petrovca, Anna Kolárová z Jánošíka, Katarína Kolárová z Kulpína, Eva Kotvášová, Zuzana Jonášová a Anna Kuľová z Padiny, Mária Bartošová-Korčoková a Ján Stupavský z Hložian.

DSCF6201

Portréty Ľudovíta Štúra pre všetky slovenské školy (Foto: E. Šranková)

Keďže si v bežnom roku celá slovenská verejnosť pripomína 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, vedúcej osobnosti slovenského národného obrodenia, prítomní si vypočuli príspevok Doc. Mgr. Michala Babiaka, Mr. Odkaz Štúra pre slovenské školstvo.

Tiež z príležitosti tohto výročia Centrum – slovenská kultúrna koordinácia v spolupráci s Múzeom vojvodinských Slovákov prichystal portréty Ľudovíta Štúra, ktoré Mr. Pavel Čáni, riaditeľ múzea, odovzdal predstaviteľom všetkých slovenských škôl u nás, ale aj niektorým na Slovensku. Na záver odznel príspevok Mgr. Pavla Hlásnika z Rumunska ako svojrázne reagovanie a ujasnenie fenoménu Dolnej zeme a dolnozemských Slovákov.

Slávnostný tón stretnutiu učiteľov krásnym spevom dal Andrej Marek Kaňa za sprievodu Vladimíra Kováča.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs