LALIŤ: Jeden žiak na opravnú

10.aug 2015

LALIŤ: Jeden žiak na opravnú

Zvonec v Základnej škole Nestora Žučného už dávnejšie zamĺkol, žiaci sú na prázdninách, ôsmaci majú za sebou maturitné skúšky a už sa aj zapísali do stredných škôl. V lete si trochu vydýchnu aj učitelia a riaditeľ Vladislav Popović nám porozprával o tom, ako uplynul školský rok 2014/2015.

Koľko ste mali žiakov v laviciach?

„V minulom ročníku do našej školy chodilo 80 žiakov, 41 v nižších ročníkoch a 39 od piatej po ôsmu triedu. Mali sme štrnástich prvákov, jedenástich v srbskej triede a iba troch v slovenskej.“

Aký prospech dosiahli vaši žiaci?

„Výsledky prváčikov, ako je známe, učiteľky hodnotia opisne. Školský rok s výborným prospechom ukončilo 31 žiakov, mali sme 22 veľmi dobrých dievčat a chlapcov, kým dvanásti dosiahli dobrý úspech. Iba jeden žiak mal jednu nedostatočnú známku a koncom augusta pôjde na opravnú skúšku.“

Kto dosiahol najlepší úspech?

Žiakom generácie je Ján Zelenák. Vladimír Vozár získal Vukov diplom. Obaja rodičia sú mu Slováci, ale výučbu sledoval od prvej po ôsmu triedu v srbskom jazyku. Obec Odžaci odmenila troch najlepších žiakov z každej školy. Okrem Zelenáka a Vozára z našej školy odmenu získal aj Dário Čriepok.“

Koľko ste mali malých maturantov? Vydarili sa im skúšky?

Lalitskí malí maturanti v očakávaní maturitnej skúšky z materčiny; v strede stojí riaditeľ školy prof. Vladislav Popović    

Lalitskí malí maturanti v očakávaní maturitnej skúšky z materčiny; v strede stojí riaditeľ školy prof. Vladislav Popović

„Deviati žiaci ukončili základné vzdelávanie, všetci sa zúčastnili na maturitných skúškach, úspešne ich zložili a dosiahli veľmi dobré výsledky. Podľa celkového úspechu sme na štvrtom mieste z desiatich škôl v Odžackej obci, pričom ZŠ Ratka Pavlovića-Ćićka z Ratkova nás predbehla o 0,6 bodu. Ján Zelenák, Dário Čriepok a Anita Ďurčianska test z materčiny skladali v slovenskom jazyku, kým ostatní šiesti úlohy riešili v srbčine.“

Do ktorých škôl sa zapísali a ako sa im splnili vyjadrené žiadosti?

„Všetci naši včerajší žiaci sa zapísali do stredných škôl už v prvej zápisnej lehote. Siedmim sa splnila prvá žiadosť, kým sa dvaja museli uspokojiť s ostatnými odbormi, ktoré uviedli na listine. Šiesti v školení budú pokračovať v susedných Odžakoch, po jeden v Sombore, Novom Sade a Belehrade. Na Gymnáziu a Ekonomickej škole Jovana Jovanovića-Zmaja v Odžakoch bude vo vzdelávaní pokračovať žiak generácie Ján Zelenák, kým sa ostatní rozhodli hlavne pre výrobné povolania automechanika, elektrotechnika, strojného technika pre počítače, kuchára, čašníka a stolára.“

Koľko ste zapísali prváčikov?

„V novom školskom roku budeme mať dvanástich nových žiakov. Z tohto počtu ôsmi sa budú učiť v srbčine, medzi nimi aj žiak, ktorého otec je Líbyjčan a matka Srbka z Lalite, kým slovenskú triedu budú tvoriť štyria prváčikovia.“

Aké je odborné zastúpenie učiteľských kádrov a či niekomu hrozí, že sa stane technologickým zvyškom?

„Všetky predmety sú zastúpené odbornými kádrami, okrem 8 hodín matematiky. To sa pokúsime riešiť v spolupráci so Školskou správou v Sombore. Žiadnemu učiteľovi v našej škole nehrozí nebezpečenstvo, že zostane bez práce.“

Juraj Pucovský

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs