Zvončeky označili koniec

10.aug 2015

Zvončeky označili koniec

Kysáčania (Foto: A, Francistyová)

Kysáčania (Foto: A, Francistyová)

GALAPROGRAM DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

Keďže z nedeľného programu 54. Slovenských národných slávností vystalo plánované divadelné predstavenie, galaprogram detských folklórnych súborov U nás tak milo zvončeky zvonia bol posledným podujatím.

Tešil sa, ako to vždy na koncertoch najmladších folkloristov býva, pozoruhodnej návštevnosti.

Scenár na motívy ľudovej rozprávky O kozliatkach vypracovala Daniela Legíňová Sabová, ktorá spolu s Jánom Slávikom mala na starosti aj réžiu programu.

Lužania (Foto: A. Francistyová)

Lužania (Foto: A. Francistyová)

Na letnom javisku na ihriskách ZŠ Jána Čajaka v nedeľu 9. augusta po príhovore Kataríny Melegovej Melichovej, predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku, a Pavla Marčoka, predsedu Obce Báčsky Petrovec, vystúpili hudobníci, tanečníci a speváci zo Selenče, Starej Pazovy, Lugu, Kysáča, Dobanoviec, z Báčskeho Petrovca (dve skupiny) a z Padiny, ako i recitátorka Ema Pudelková z Pivnice.

Nemôžeme nespomenúť i skvelých mladých hercov, ktorí cez scénky o kozliatkach zahlasovali jednotlivé súbory: Daniela Speváková, Emília Gániová, Viktor Sľúka, Andrej Balca, Sandra Todorovićová, Peter Opavský a Patrícia Dominika Paulíková.

Pazovčania (Foto: A. Francistyová)

Pazovčania (Foto: A. Francistyová)

V zaujímavo spracovanej známej ľudovej rozprávke kozliatka boli na koniec predsa zachránené, príučku dostal vlk, poučili sa aj kozliatka.

Kým pri zvončekoch a spoločnom tanci všetkých účastníkov Štyri kozy, piaty cap doznieval galakoncert, diváci s poľutovaním konštatovali, že v sprievodnom afiši boli plánované vystúpenia i malých tanečníkov zo Šídu, z Vojlovice a Kovačice. Škoda, že neprišli.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs