ZO STRETNUTIA SLOVENSKÝCH NOVINÁROV: V oslavnom rytme

10.aug 2015

ZO STRETNUTIA SLOVENSKÝCH NOVINÁROV: V oslavnom rytme

 

Cenu Anny Kolárovej Nemogovej novinárke Rite Trifkovićovej odovzdala Anna Tomanová Makanová (Foto: J. Bartoš)

Cenu Anny Kolárovej Nemogovej novinárke Rite Trifkovićovej odovzdala Anna Tomanová Makanová (Foto: J. Bartoš)

Aj tradičné stretnutie slovenských novinárov v petrovskej reštaurácii Aroma v posledný deň Slávností malo oslavný šmrnc. Jeho organizátori, Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov, síce avizovali aj možnosť diskusie na aktuálne najpálčivejšiu tému a to je privatizácia elektronických médií, avšak o nej sa zmienila iba predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Anna Tomanová Makanová, vo vstupnom príhovore.

Cena Anny Kolárovej Nemogovej 2015, ktorej cieľom je podnecovanie slovenských tém v neslovenských médiách sa dostala do rúk rozhlasovej redaktorky Rity Trifkovićovej za reportáž Zmiešané manželstvo, odvysielanú prostredníctvom 2. programu Rozhlasu Nový Sad. Cenu jej odovzdala predsedníčka NRSNM a odôvodnenie komisie prečítala Anna Simonovićová. Laureátke patrí aj finančná úhrada.

Program stretnutia moderovala predsedníčka Asociácie slovenských novinárov a Výboru pre informovanie NRSNM Anna Jašková. Podala aj správu o činnosti VPI.

Ján Struhár hovoril o prvých dvoch desaťročiach redakcie programov v slovenskej reči TV Vojvodiny (Foto: J. Bartoš)

Ján Struhár hovoril o prvých dvoch desaťročiach redakcie programov v slovenskej reči TV Vojvodiny (Foto: J. Bartoš)

V popredí podujatia predsa bola jubilujúca 40-ročná redakcia slovenského programu Televízie Vojvodiny. O jej začiatkoch – od roku 1975 – a činnosti po február 1996, hovoril niekdajší jej zodpovedný redaktor Ján Struhár. Aktuálny šéfredaktor Ján Čeman posvietil na aktuálnu, najjemnejšie povedané neblahú situáciu tejto redakcie.

Programový riaditeľ Rádiotelevízie Vojvodiny Attila Márton taktiež poukázal na celý rad problémov slovenskej a ostatných menšinových redakcií RTV. Osobitne poukázal na potrebu po zvýšenom financovaní a zabezpečení vyšších platov, ako i na nevyhnutnosť kádrového občerstvenia. Nasledovali televízne záznamy z programov slovenskej televíznej redakcie. Občerstvujúce zapôsobilo aj vysielanie pre deti Mäkké f.

Riaditeľka Rádia Kysáč Anna Chrťanová-Leskovac a redaktor Michal Ďurovka

Riaditeľka Rádia Kysáč Anna Chrťanová-Leskovac a redaktor Michal Ďurovka

Potom o prejdenej 50-ročnej ceste prvého lokálneho slovenského rozhlasu v niekdajšej Juhoslávii hovorila riaditeľka a zodpovedná redaktorka Rádia Kysáč Anna Chrťanová Leskovac a jeho redaktor Michal Ďurovka.

Na trpké témy už nikto nemal chuť, iba čo sme sa dozvedeli, že dva dni predtým Rádiostanicu Báčsky Petrovec nekúpil nikto, takže sa o jej budúcom majiteľovi bude rozhodovať v druhom kole verejnej dražby. Na neutešenú situáciu v týždenníku Hlas ľudu náznakovo upozornila jeho zodpovedná redaktorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová. Zároveň navrhla aby sa v budúcnosti konali debaty o digitálnom novinárstve.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs