GALAPROGRAM SNS 2015: V Petrovci na jarmoku

11.aug 2015

GALAPROGRAM SNS 2015: V Petrovci na jarmoku

Slávnostné otvorenie galaprogramu folkloristov (Foto: J. Čiep)

Slávnostné otvorenie galaprogramu folkloristov
(Foto: J. Čiep)

Už je akousi samozrejmosťou, že galaprogramy našich folklórnych súborov a sólistov počas Slovenských národných slávností sú na vysokej umeleckej úrovni. Pútavý galaprogram odznel aj počas tohtoročných SNS v sobotu večer 8. augusta na ihriskách vedľa Základnej školy Jána Čajaka.

Autori ho pomenovali Požehnajme nášmu kraju a v ňom zacielili na historickú tému, resp. spracovali spriemyselňovanie sa Petrovca, založenie remeselníckeho spolku, začiatky výročných trhov, čiže jarmokov a získanie výsadného mestského práva cisárskou vrchnosťou v polovici 19. storočia. O tomto všetkom sa diváci dozvedeli v podaní hercov Miliny Sýkorovej, Miliny Častvenovej, Nataše Nosálovej, Anny Fehérovej a Miroslava Horváta, ktorí na vkusne upravenom javisku vystupujúce súbory, okrem iného, lákali kúpiť si niečo, čo sa kedysi predávalo na jarmokoch.

Zmes ľudových piesní v podaní ochotníkov z Vojlovice (Foto: J. Čiep)

Zmes ľudových piesní v podaní ochotníkov z Vojlovice (Foto: J. Čiep)

Slávnosťový galaprogram tradične začína svojráznym defilé a predtým ako sa na javisko dostali naši folkloristi, prítomných v mene organizátorov slávností privítala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. pozdravné slová auditóriu adresoval aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, ktorý svoju diplomatickú misiu v Srbsku práve končí a program otvoril predseda ÚSŽZ Igor Furdík.

Potom sa to na javisku roztočilo a v rámci takmer dvojhodinového programu sa dobre nacvičenými tancami a spevmi striedali početní tanečníci, hudobníci a speváci zo slovenských prostredí.

Na úvod sa predstavila domáca Petrovská družina s tancom Vítame vás u nás. Svoje hudobné nadanie potom prezentovali Boľovčania, orchester Detvan z Vojlovice a tamojšia ženská spevácka skupina. Lužania sa predstavili s tancom a v ňom sa lúčili pri odchode na vojnu. Potom priestor na javisku už dostali Kysáčania, ktorí aj tancovali, ale aj zaspievali. Erdevíčania svojim tancom darovali srdiečko a najpočetnejší Staropazovčania nám ukázali svoje tradičné svadobné obyčaje . Na úvod prezentácie Hložancov zaspieval sólista Adam Vladislav Stupavský a potom sa roztočila veselá maškarná zábava v podaní mladšej tanečnej skupiny.

Svadba po pazovsky (Foto: J. Čiep)

Svadba po pazovsky (Foto: J. Čiep)

Predtým ako moderátori programu Katarína MelichováIvica Grujić Litavský k záverečnému bodu na javisko pozvali všetky súbory, obecenstvu pripomenuli aj jubileá, v znamení ktorých sa nieslo tohtoročné 54. SNS, a nimi sú 270. výročie príchodu Slovákov do Petrovca, 200. výročie narodenia kodifikátora spisovnej slovenčiny a významného slovenského muža Ľudovíta Štúra, ako i 25. výročie obnovenia našej Matice.

Pod scenár galaprogramu sa podpísal Ján Slávik a za réžiu spolu s ním aj Daniela Legíňová-Sabová. Program technicky zabezpečil tím podniku Audio Migo a scénografiu vypracovala Olja Tordayová.

Matičnou hymnou Po nábreží koník beží, ktorú zaspievali všetci účastníci programu spolu s početným obecenstvom sa ukončil aj tohtoročný páčivý galaprogram dospelých folkloristov.

 Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs