Konštituovaná Správna rada NVU Hlas ľudu

14.aug 2015

Konštituovaná Správna rada NVU Hlas ľudu

HL_logo1Včera 13. augusta v miestnostiach Hlasu ľudu, na 5. poschodí budovy Dnevnika, bolo konštitutívne a prvé zasadnutie Správnej rady NVU Hlas ľudu.

Predsedom SR NVu Hlas ľudu je Pavel Zima a členmi Jarmila Pálenkášová, Dušan Kereš, Ján Litavský, Samuel Čelovský, Veno Nechvátal, Vladimír Hudec, Elena Šranková a Oto Filip. Za zástupcu predsedu Správnej rady na tomto zasadnutí zvolili V. Hudeca.

Keďže zhodnotili, že doteraz dobre pracovali podľa pravidiel jestvujúceho rokovacieho poriadku, uzhodli sa na tom, že ho nebudú meniť. Zmeny v rokovacom poriadku je možné vykonať kedykoľvek, nuž to urobia, ak bude potrebné.

Členovia SR schválili, aby úhrada predsedovi a členom Správnej rady NVU Hlasu ľudu a predsedovi a členom Dozornej rady NVU Hlas ľudu za prácu v správnej, respektíve dozornej rade bola vo výšky nezdanenej diéty za úradnú cestu v štáte za každé realizované zasadnutie. Predsedom a členom spomenutých rád patrí i úhrada cestovných trov za príchod na zasadnutie vo výšky ceny lístku vo verejnej doprave. Tieto peniaze patria iba tým, ktorí sa zúčastnia zasadnutia.

Zmeny a doplnky Štatútu NVU Hlas ľudu, ktoré vo štvrtok schválili, vyplývajú zo Zákona o verejnom informovaní a médiách a z Rozhodnutia o NVU Hlas ľudu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a vzťahujú sa na kompetencie orgánu voľby a odvolania riaditeľa NVU Hlas ľudu a zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu, ako aj na vydavateľské práva detského časopisu Zornička.

Na rozdiel od doterajšej praxe, keď voľba a odvolanie riaditeľa a zodpovedného redaktora bolo v kompetencii NRSNM odteraz to bude robiť Správna rada. Redakčnú politiku novín viac nebude hodnotiť NRSNM, ale Správna rada vydavateľa novín.

Keď ide o vydávanie detského časopisu Zornička, ktoré bolo v kompetencii Slovenského vydavateľského centra, odteraz Zornička bude v kompetencii NVU Hlas ľudu.

Na zasadnutí konštatovali, že sa správnej rade dostali väčšie práva, ale i záväzky. Posilnenie kompetencií SR ohodnotili ako pozitívne najmä preto, že sú jej členmi aj zamestnaní v Hlase ľudu, kým v NRSNM je široké auditórium takže takto by sa malo ľahšie robiť a rozhodovať.

Navrhli tiež, aby sa po vnesení zmien Štatút NVU Hlas ľudu preložil do slovenčiny. Na záver sa informovali o samotnej ustanovizni Hlas ľudu a konštatovali, že na nasledujúcom zasadnutí treba vymenovať rady novín Hlasu ľudu, Vzletu a Zorničky.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs