Späť na domovskú stránku

Tag "Správna rada"

Čierne mračná nad Hlasom ľudu

Čierne mračná nad Hlasom ľudu

🕔25. feb 2021

Urýchlený postup zvolania zasadnutia Správnej rady Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu neveštil nič dobrého. Obštrukcií bolo aj skôr, ale predsa prevládol zdravý rozum. Tentoraz sa to rútilo dolu vodou, a preto v snahe zastaviť neprajné úmysly a počiny jednotlivcov na Správnej

Čitať viac
Bude? Nebude?

Bude? Nebude?

🕔25. feb 2021

Bol 23. deň vo vlaňajšom septembri, keď Správna rada Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu na svojom zasadnutí schválila prekvapujúce rozhodnutie: nevymenovala do funkcie na mandátne obdobie osobu, ktorú práve ona pred rokom vymenovala do pozície úradujúceho vedúceho redakčného tímu… Dovolím si

Čitať viac
Anna Francistyová – nová úradujúca zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu

Anna Francistyová – nová úradujúca zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu

🕔23. sep 2020

Dnes, 23. septembra zasadala Správna rada Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu. Jednohlasným rozhodnutím zvolili novú úradujúcu zodpovednú redaktorku novín Hlas ľudu Annu Francistyovú. Na súbeh na zodpovedného redaktora Hlasu ľudu sa prihlásil iba jeden kandidát a to Miroslav Benka, doterajší úradujúci

Čitať viac
NVU Hlas ľudu má novú úradujúcu riaditeľku

NVU Hlas ľudu má novú úradujúcu riaditeľku

🕔15. aug 2019

Po 45-minútovom meškaní v priestoroch NVU Hlas ľudu sa začalo 5. zasadnutie Správnej rady NVU Hlas ľudu. Prítomní boli všetci deviati členovia, ako aj podpredseda NRSNM Pavel Surový, členka VR NRSNM Anna Huďanová a riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak.  Po schválení zápisníc

Čitať viac
5. schôdza Národnostnej rady

5. schôdza Národnostnej rady

🕔6. júna 2019

Piata schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa konala v utorok 4. júna vo večernom termíne, v budove Zhromaždenia AP Vojvodiny, hoci pôvodne bola zahlásená na piatok 31. mája. Pri pretrase úhrnne 11 bodov rokovacieho programu (3 navrhli a schválili

Čitať viac
Schválili Novelizáciu stanov MSS

Schválili Novelizáciu stanov MSS

🕔7. nov 2016

V Dome MSS v Petrovci včera podvečer prebiehalo zasadnutie Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku a predsedov MOMS. Schôdze sa zúčastnili predstavitelia 18 MOMS z celkove 29. Ústredným bodom rokovania boli Návrhy na novelizáciiu stanov MSS, ktoré Legislatívna komisia MSS sformulovala do 13 bodov.

Čitať viac
Konštituovaná Správna rada NVU Hlas ľudu

Konštituovaná Správna rada NVU Hlas ľudu

🕔14. aug 2015

Včera 13. augusta v miestnostiach Hlasu ľudu, na 5. poschodí budovy Dnevnika, bolo konštitutívne a prvé zasadnutie Správnej rady NVU Hlas ľudu. Predsedom SR NVu Hlas ľudu je Pavel Zima a členmi Jarmila Pálenkášová, Dušan Kereš, Ján Litavský, Samuel Čelovský, Veno Nechvátal, Vladimír Hudec,

Čitať viac