NVU Hlas ľudu má novú úradujúcu riaditeľku

15.aug 2019

NVU Hlas ľudu má novú úradujúcu riaditeľku

Po 45-minútovom meškaní v priestoroch NVU Hlas ľudu sa začalo 5. zasadnutie Správnej rady NVU Hlas ľudu. Prítomní boli všetci deviati členovia, ako aj podpredseda NRSNM Pavel Surový, členka VR NRSNM Anna Huďanová a riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak. 

Nová úradujúca riaditeľka Hlasu ľudu Anna Huďanová

Po schválení zápisníc z posledných dvoch zasadnutí sa členovia SR dostali k najpálčivejšiemu bodu – uvoľneniu riaditeľa Hlasu ľudu z funkcie. Najprv predseda Miloslav Chrťan prečítal iniciatívu na jeho zmenu, ktorú podpísali šiesti členovia SR a potom aj kompletný návrh rozhodnutia so zdôvodnením, po čom Samuel Žiak opustil zasadnutie. Samuelovi Žiakovi sa hlavne zazlieva, že viackrát v minulých rokoch nevypisoval verejné obstarávania na tlačenie novín Hlas ľudu a Vzlet a tým porušoval zákon.

Pred hlasovaním Vladimír Hudec, člen SR z radov zamestnaných informoval, že v ankete, ktorú vykonali medzi členmi kolektívu zamestnanci sa vyjadrovali, buď že sa treba zdržať hlasovania, alebo byť proti uvoľneniu riaditeľa. Keďže traja členovia SR predstavujú kolektív Hlasu ľudu, rozhodli, že o tejto otázke budú zdržaní. V rozprave účinkovali ešte Miroslav Brna, Jaroslav Stevanov a Hviezdoslav Čmelík. Väčšinou hlasov bol riaditeľ Samuel Žiak uvoľnený z funkcie a predseda SR Miloslav Chrťan na úradujúcu riaditeľku navrhol Annu Huďanovú z Hložian. Vyjadrujúc mienku zamestnancov predstavitelia kolektívu sa aj o tomto návrhu zdržali. Anna Huďanová je však väčšinou hlasov zvolená na post úradujúcej riaditeľky NVU Hlas ľudu. Pri tej príležitosti sa prihovoril aj podpredseda NRSNM Pavel Surový, ktorý hovoril o význame Hlasu ľudu, upozornil na chyby, ktoré sa  robili a vyzdvihol, že nové vedenie je kvalifikované, aby tie chyby napravilo.

Novozvolená úradujúca riaditeľka Anna Huďanová, inak profesorka slovenčiny na hložianskej základnej škole, ďakujúc za dôveru povedala, že sa bude snažiť dostať túto ustanovizeň na vyššiu úroveň. „Priala by som si, aby všetci členovia kolektívu boli rovnoprávni, aby s každým problémom prišli za riaditeľkou, aby aj ďalej písali objektívne a srdcom a nevrhali zlé svetlo na Slovač na týchto priestoroch a aby si vážili šéfredaktora.“.

V pokračovaní Správna rada jednohlasne vyniesla zmeny Rozhodnutia o úhradách členov SR, ktorými je určené, že do budúcna člen SR cestovné náklady bude prijímať v sume 15 percent ceny paliva po prejdenom kilometri a v prípade, že na ceste zaplatil, patrí mu aj úhrada zaplateného poplatku.

V poslednom bode členovia Správnej rady odsúdili samovoľné správanie sa predsedníčky Výboru pre informovanie Anny Horvátovej, ktorá v mene členov VPI robila nátlak na redakciu, aby novinár Juraj Bartoš nesledoval Stretnutie novinárov na Slovenských národných slávnostiach, o čom svoj protest už vyjadrilo aj Združenie novinárov Srbska a Nezávislé združenie novinárov Vojvodiny a prostredníctvom internetu sa dozvedela aj širšia verejnosť. Predseda SR Miloslav Chrťan skonštatoval: „Ako predseda Správnej rady NVU Hlas ľudu, ako aj ostatní členovia Výboru pre informovanie NRSNM sme o tom nič nevedeli, všetko sme sa dozvedeli z médií. Dištancujeme sa od takýchto praktík predsedníčky Výboru pre informovanie. My si uctievame slobodu písania a autonómiu redakcie Hlasu ľudu. Nám nie je cieľ zasahovať do redakčnej politiky Hlasu ľudu“. Podobnú mienku vyjadrili aj ostatní členovia SR a konštatovali, že týmto Anna Horvátová zneužila svoju funkciu a tým spôsobila škodu Výboru pre informovanie, NRSNM, redakcii Hlasu ľudu, ale aj objektívnemu informovaniu.

Miroslav Pap

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs