AKTUALIZOVANÉ: V Lugu prebiehal seminár a vyhodnotenie dvoch súťaží

AKTUALIZOVANÉ: V Lugu prebiehal seminár a vyhodnotenie dvoch súťaží

🕔18. dec 2019

V organizácii Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes v Lugu prebiehal seminár kreatívneho písania a vyhodnotenie dvoch literárnych súťaží: Čo dokáže pekné slovo a detského časopisu Zornička. Uvedené podujatia prebiehali v tamojšej Základnej škole Jovana Popovića. Literárne

Čitať viac
Vyhodnotili súťaže Zorničky a Nového života

Vyhodnotili súťaže Zorničky a Nového života

🕔19. dec 2018

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes udelili ceny najúspešnejším autorom súťaží časopisu pre deti Zornička a časopisu pre literatúru a kultúru Nový život. Prítomných na úvod privítal Martin Prebudila, predseda Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru, ako aj predsedníčka NRSNM

Čitať viac
Súťaž Zorničky

Súťaž Zorničky

🕔22. aug 2018

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom.

Čitať viac
Udelené ceny literárnych súťaží Zorničky a Nového života

Udelené ceny literárnych súťaží Zorničky a Nového života

🕔27. dec 2017

V priestoroch NRSNM dnes bolo vyhodnotenie literárnych súťaží Nového života a Zorničky a pri tejto príležitosti udelili aj ceny odmeneným. Nový život Súbeh na originálne literárne práce v slovenskom jazyku vypísala NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Nový život. Na súbeh prišlo

Čitať viac
Udelili ceny súťaže časopisov Nový život a Zornička

Udelili ceny súťaže časopisov Nový život a Zornička

🕔29. dec 2016

V miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov dnes udelili ceny súťaže časopisov Nový život a Zornička. Ako aj každý rok udelili aj autorské výtlačky nových kníh, ktoré vydalo Slovenské vydavateľské centrum. Nový život Do literárnej súťaže časopisu Nový život tohto roku prišlo

Čitať viac
Zornička v éteri

Zornička v éteri

🕔23. nov 2016

Časopis pre deti Zornička bojuje proti kríze literárneho vkusu. Vždy to tak bolo. Teraz však boj zaostrila a bojové pole rozšírila aj na Rádio Nový Sad. Od minulej nedele v éteri Rádia Nový Sad, v rámci vysielania pre deti, každú tretiu nedeľu v mesiaci

Čitať viac
Odmenili najúspešnejších autorov

Odmenili najúspešnejších autorov

🕔21. dec 2015

V sviatočnom ovzduší v Zhromaždení AP Vojvodiny dnes udelili ceny tým najúspešnejším, ktorí svoje práce zaslali na súbehy časopisov Nový život a Zornička. Komisia, ktorá hodnotila tvorbu prác súbehu Nového života, takto rozhodla: prvú cenu udelili Ladislavovi Čánimu za cyklus básní Hra na

Čitať viac

Literárna súťaž časopisu Zornička

🕔24. aug 2015

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ o poviedku a báseň pre deti. Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť

Čitať viac
Konštituovaná Správna rada NVU Hlas ľudu

Konštituovaná Správna rada NVU Hlas ľudu

🕔14. aug 2015

Včera 13. augusta v miestnostiach Hlasu ľudu, na 5. poschodí budovy Dnevnika, bolo konštitutívne a prvé zasadnutie Správnej rady NVU Hlas ľudu. Predsedom SR NVu Hlas ľudu je Pavel Zima a členmi Jarmila Pálenkášová, Dušan Kereš, Ján Litavský, Samuel Čelovský, Veno Nechvátal, Vladimír Hudec,

Čitať viac
Udelenie cien a autorských výtlačkov

Udelenie cien a autorských výtlačkov

🕔17. dec 2014

Slávnostné udelenie cien časopisov Nový život a Zornička, ako aj udelenie autorských výtlačkov trom autorkám pre deti, prebiehalo dnes v priestoroch Zhromaždenia AP Vojvodiny. Na tohtoročnú súťaž časopisu Nový život o najlepšiu poviedku resp. cyklus básní bolo zaslané 20 prác 17 autorov. Porota

Čitať viac