Zornička v éteri

23.nov 2016

Zornička v éteri

Časopis pre deti Zornička bojuje proti kríze literárneho vkusu. Vždy to tak bolo. Teraz však boj zaostrila a bojové pole rozšírila aj na Rádio Nový Sad.

Hana, Ján a Damir (Foto: archív J. Ž.)

Hana, Ján a Damir (Foto: archív J. Ž.)

Od minulej nedele v éteri Rádia Nový Sad, v rámci vysielania pre deti, každú tretiu nedeľu v mesiaci Zornička zasvieti v Rozprávkovej prestávke s výberom najúspešnejších poviedok pre deti z jej minuloročných súbehov na poviedku a báseň. V časoch, ktoré poznačuje kríza (literárneho) vkusu a prebytok gýču, presadenie našej slovenskej literatúry pre deti všetkými masovo-komunikačnými formami – od printovej, internetovej, televíznej, rozhlasovej – je správa, ktorá si dozaista zasluhuje byť na mediálnom výslní.

Ak k tomu ide aj o zachovávanie hovorenej slovenskej reči, osvojenie ďalšieho druhu média, ktoré práve je o hovorenom slove, môžeme povedať, že ideoví tvorcovia a realizátori tohto užitočného projektu trafili klinec (a nie prsty, chvalabohu!) po hlavičke.

Ján a Damir (Foto: archív J. Ž.)

Ján a Damir (Foto: archív J. Ž.)

Ideový tvorca Rozprávkovej prestávky Ján Žolnaj, inak člen redakcie Zorničky, ktorého poznáme aj ako nadaného herca, spisovateľa pre deti s výrazným úsmevným prejavom stavia na tradíciu rozhlasových drám, ktorá v Rádiu Nový Sad a jeho Rubrike po slovensky existuje, ale dlho bola na stand by. – Skôr rozhlasových drám bolo ihaháj, – hovorí vo svojom manieri Žolnaj. – Ale v poslednom čase takmer nič. Preto som sa rozhodol nahrať audiorozprávky.

Do najužšieho Žolnajovho výberu sa dostali poviedky, ktoré v minulých rokoch získali jednu z cien na Zorničkiných literárnych súbehoch, s prihliadnutím na to, aby boli vhodné na spracovanie do rozhlasovej formy. V konečnej selekcii sa ocitli tak ostrieľaní, ako aj mladí autori – Miroslav Demák, Katarína Hricová-Topoľská, Anička Tomášová, Martina Bartošová a Ján Žolnaj.

Siniša a Damir (zľava) (Foto: archív J. Ž.)

Siniša a Damir (zľava) (Foto: archív J. Ž.)

Ich príspevky k rozvíjaniu detskej obrazotvornosti stvárnili vyskúšaní herci Miroslav Babiak, Hana Majerová-Tanciková a spomínaný Ján Žolnaj, zvukovo dotvoril Damir Paluška. Obrovskú pečať kvalitnej realizácii dal práve režisér Siniša Bosančić, prednedávnom ovenčený cenou za najlepšiu rozhlasovú detskú drámu na Medzinárodnom festivale rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo v Bratislave. Nebyť podpory NRSNM a Rádia Petrovec, projekt by sa sotva uskutočnil.

 

Zornička ako informácia verejného záujmu

© Nikola Petkov

© Nikola Petkov

Možno v období, keď v médiách ako správa dňa odznie brutalita, fyzické a verbálne násilie, otvorenie školy pre starlety (!), pre naše slovenské spoločenstvo informácia verejného záujmu je určite táto Rozprávková prestávka. I keď možno nejde o inovatívny, vysoko technologický postup či spôsob spracovania poviedok do audioformy, predsa ide o oživený invenčný prístup k detským ušiam. Veď netreba znovu objavovať teplú vodu, stačí ju častejšie používať, nie?

Medzi našimi deťmi, ba dokonca aj medzi staršími príslušníkmi slovenskej komunity slovenčina sa akosi čoraz častejšie dostáva na veľkú prestávku, tá hovorená zvlášť. Pretavenie písaných poviedok pre deti do rozhlasového hovoreného príbehu určite aspoň sčasti vnikne do uší našich detí. Ako lepidlo musia „poslúžiť“ rodičia či starí rodičia, ktorí naladia vlnovú dĺžku na RNS 3 čiže 100 a 107,1 MHz (alebo kliknú na internetovú stránku RTV) a umožnia deťom rozvíjať svoju fantáziu a rozširovať slovník aj po slovensky.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs