Aj starý dom kedysi zurčal životom

Aj starý dom kedysi zurčal životom

🕔16. aug 2018

Nuž teda, znovu a zase (sme) sa stretli. Tentoraz už na 57. Slovenských národných slávnostiach. Opäť v Petrovci. Tí, ktorí sa stretnúť chceli – aby na seba nezabudli a aby sa takí zabudnutí, v duchu matičiarskej mantry, nestratili. Ako aj tí, ktorí tam byť museli

Čitať viac
Stretajme sa…

Stretajme sa…

🕔9. aug 2018

A už sú tu Slovenské národné slávnosti 2018. Od roku 2009 sú Národným sviatkom Slovákov v Srbsku a ich 57. ročník nám utkvie v pamäti i zmenou termínu ich priebehu: z prvého augustového víkendu presťahovali sa do toho druhého. Rad podujatí z ich programu, tak

Čitať viac
Na SNS iba manifestujeme

Na SNS iba manifestujeme

🕔3. aug 2018

Už aj vrabce na streche čvirikajú, pravda, ak sa nerozpŕchli pre neznesiteľné horúčavy, po akých sa v poslednom desaťročí organizujú Slovenské národné slávnosti, že náš národnostný sviatok má dobré finančné zabezpečenie. Ale aj napriek tomu množstvo ochotníkov, aktivistov pôsobiacich v petrovských miestnych

Čitať viac
Na SNS iba manifestujeme

Na SNS iba manifestujeme

🕔1. aug 2018

Už aj vrabce na streche čvirikajú, pravda ak sa nerozpŕchli pre neznesiteľné horúčavy, po akých sa v poslednom desaťročí organizujú Slovenské národné slávnosti, že náš národnostný sviatok má dobré finančné zabezpečenie. Ale aj napriek tomu, množstvo ochotníkov, aktivistov pôsobiacich v petrovských miestnych

Čitať viac
Na konci júla

Na konci júla

🕔31. júla 2018

Je toto vôbec leto? Len pohľad do kalendára nás uistí, že striedajúce sa  horúčavy a monzúnové dažde nie sú aprílové vrtochy počasia, ale júlové. Termíny objednaných dovoleniek však nezávisia od počasia. A tak kým si navzájom vymieňame dovolenkové zážitky, či nerealizovateľné plány,

Čitať viac
Čo s rozliatym mliekom…

Čo s rozliatym mliekom…

🕔20. júla 2018

Aktuálna zostava Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku už počíta posledné mesiace svojho pôsobenia. Na 18. schôdzi NRSNM (3. marca v Novom Sade) predsedníčka upovedomila jej členov a širšiu verejnosť, že ide o jej poslednú schôdzu. Sotva polovica jej členov sa ešte zišla

Čitať viac
Obrazy z Dolnej zeme nielen folklórne

Obrazy z Dolnej zeme nielen folklórne

🕔13. júla 2018

My, čo si toho pamätáme viac, si spomíname na niekdajšie tichšie i hlasnejšie lamenty, že si nás Slovákov na Dolnej zemi naši „bratia“ na Hornej zemi neuctievajú nadostač. Bolelo nás, keď nás pri svojich dovolenkových „preletoch“ smerujúcich na „Slovenské“ more, ako

Čitať viac
Sedemdesiat rokov po historickom Nie

Sedemdesiat rokov po historickom Nie

🕔6. júla 2018

Možno len predpokladať, ako by sa žilo v našej krajine (ale aj v celom regióne ex-Yu), keby pred sedemdesiatimi rokmi Tito Stalinovi nepovedal historické Nie. Vtedajšia Juhoslávia by sa dostala pod kontrolu totalitného Sovietskeho zväzu a pravdepodobne by nakoniec zdieľala osud krajín tzv.

Čitať viac
Krokodílie slzy

Krokodílie slzy

🕔18. jan 2018

  Byť novinárom v dnešnej dobe nie je ľahko. Neúcta zo strany verejnosti, šikanovanie či nízke platy sú iba niektoré z prekážok, na ktoré denne narážajú novinári. Ale byť novinárom, ktorý musí viesť rozhovor s naším prezidentom, je pravdepodobne ešte ťažšie. Mať hodinu

Čitať viac
Žijeme v rovnakom štáte?

Žijeme v rovnakom štáte?

🕔15. dec 2017

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. (…) Všetci sú pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú základnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. (…) Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. (…) Každý má právo na

Čitať viac