KTO?, ČO?, KDE?,  KEDY?, AKO?, PREČO? A S AKÝM CIEĽOM?

10.sep 2020

KTO?, ČO?, KDE?,  KEDY?, AKO?, PREČO? A S AKÝM CIEĽOM?

Vážení moji, žiaľ, sme svedkami čias, keď ide o trend: ako sa čo komu nepáči, von s tým na ulice a do verejnosti: „Povedala straka vrane, že urobí z riti sane!“ – na bubon a čím hlasnejšie! Ako ktorý list nám príde, už aj REAGOVAŤ! Pozitívny, negatívny, to je jedno – REAGOVAŤ! A keď moji milí do roboty ísť?! – hádam keby zajtra, ešte lepšie včera!

A po svojom, nijako inak, len po svojom! – ba just!

Vždy sa treba snažiť a pochopiť veci, pouvažovať a nájsť spoločné riešenie. Ale aby sme veci porozumeli, musia byť jasne a zrozumiteľne napísané, argumentované podľa toho zlatého novinárskeho princípu: KTO?, ČO?, KDE?,  KEDY?, AKO?, PREČO? a S AKÝM CIEĽOM? – a správne reagovať.

Na všetky úradné výzvy, kde boli tieto princípy uvedené a menom a priezviskom podpísané, vždy sme úradne reagovali a naďalej plánujeme reagovať.

„Na problematiku spätú s ohláseným prepúšťaním zamestnancov Rádio-televízie Vojvodina angažovaných prostredníctvom agentúry pre zamestnávanie sme“ adekvátne reagovali a v minulom čísle sa na túto tému hovorilo a písalo „v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Štvorčlenná delegácia Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad oboznámila predsedníčku rady Libušku Lakatošovú“ a (našu kolegyňu) „predsedníčku Výboru pre informovanie NRSNM Annu Horvátovú s ťažkosťami, ktoré sa môžu vyhrotiť ďalším znižovaním počtu zamestnancov v uvedenej redakcii“ – SME PÍSALI!

Na šťastie, „aj keď nám to novinárska etika nakladá, o udalostiach v RTV Vojvodina, proteste a požiadavkách zamestnancov tohto verejného servisu“ čitateľov môžeme a sme informovali a prostredníctvom našich a vašich novín Hlas ľudu sme vyjadrili svoju mienku, lebo úradujúci zodpovedný redaktor Hlasu ľudu to podporuje a schválil, lebo sa nás to týka a že my o tomto máme a musíme písať. „Rovno preto touto cestou vyjadrujeme solidaritu s kolegami v RTV Vojvodina, predovšetkým v slovenských redakciách rádia a televízie, ale aj so všetkými ostatnými ohrozenými redakciami. Zároveň ich posmeľujeme, aby zotrvali v požiadavkách na zachovanie pracovných miest a kvality a kvantity programu.“

Či nám je dobre, alebo nie, s nami pravidelne počíta domáca prax: škodoradostné osierajúce portály, „slušné fb stránky“, „kvázi Story“, provinčné rádiá a ďalšie OSIErance ako trusové chrobáky (čítaj: skarabeus posvätný alebo valihnoj posvätný, srb. cyril. балегар) čakajú na svoju korisť! Preto nezabúdajme na novinárske otázky: KTO?, ČO?, KDE?,  KEDY?, AKO?, PREČO? a S AKÝM CIEĽOM? – a reagujme, samozrejme – rozumne.

Týždenník Hlas ľudu informoval a bude informovať o každom podujatí, keď ide o práva ľudí, a bude podporovať. Zároveň Hlas ľudu zatiaľ mal a bude mať skvelú spoluprácu s AP Vojvodinou a Republikou Srbsko, ktorá nás dôsledne a pravidelne financovala a financuje.

Prajem pekný týždeň vám a nám, dobrí ľudia. A ďakujem, že ste!

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.