Bienále v znamení jubilea Galérie SND

20.sep 2020

Bienále v znamení jubilea Galérie SND

Včera v Galérii SND v Slovenskom národnom dome v Kysáči otvorili výstavu kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov. Ide o 6. bienále umeleckej tvorby spomenutých umelcov.

Predstavili sa Ján Agarský, Katarína Gašková, Ľubka Ergová, Mária Gašková, Mária Zdenka Madacká, Michal Ďurovka, Michal Madacký, Milan Súdi, Miroslav Pavlovič, Svetlana Miháľová a Juliana Pavlovičová. Hosťami bienále boli Ďula Šanta a Emília Valentíková-Labátová.

Desať rokov Galérie SND

V bežnom roku umelci zoskupujúci sa v Galérii SND oslavujú desiate výročie založenia tejto kysáčskej galérie, nuž včerajšie podujatie bolo vhodnou príležitosťou pripomenúť si desaťročné pôsobenie. V príhovore na samotnom začiatku vernisáže to urobil Michal Ďurovka, akademický maliar.

Medziiným povedal, že Galériu SND slávnostne otvorili 10. decembra 2010 za prítomnosti vyše 200 ctiteľov výtvarného umenia, v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči vernisážou spoločnej výstavy 13. kysáčskych výtvarných umelcov, akademicky školených a členov profesionálnych výtvarníckych združení.

„Tak ako to bolo ustanovené činom kúpy Slovenského národného domu v dávnom roku 1934, aby bol vždy prístupný občanom Kysáča, ich spolkom, združeniam a ich prácam, potvrdením je, že iba 20 dní po otvorení renovovaného Slovenského národného domu, založená bola Galéria SND, ktorá začala pracovať ako odbočka MOMS Kysáč a svoje práce v nej vystavujú okrem Kysáčanov aj záujemcovia z iných prostredí. Ako hodnotný dokument zostal kvalitný katalóg výstavy, ktorý vypracoval koordinátor Galérie SND Michal Madacký, ktorý sa podieľal na založení galérie, zoskupil exponáty a koncipoval výstavu na ktorej vystavovali: Anna Pixiadesová, Jaroslav Šimovič, Milan Súdi, Vladimír Kardelis, Mária Gašková, Viera Fajndovićová-Súdiová, Michal Madacký, Nenad Leskovac, Ján Agarský, Miroslav Pavlovič, Mária Zdenka Madacká, Michal Ďurovka a Svetlana Miháľová. Táto výstava bola v skutočnosti 1. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov, ktoré v tomto jubilejnom roku 2020, je organizované šiesty krát. A znovu vystavujú 13 autori.“

Realizovali vyše 40 výstav

Akademický maliar Ďurovka informoval prítomných, že predsedom správnej rady Galérie SND až doteraz je Michal Madacký ako i o tom, že počas 10 rokov v galérii bolo realizovaných vyše 40 výstav, ktoré mali početných návštevníkov. Z akademických maliarov samostatné výstavy realizovali: Milan Súdi, Mária Gašková a Michal Ďurovka z Kysáča a Ľubka Ergová z Rumenky. Nechýbalo ani úžitkové umenie, ktoré zastupovali samostatnými výstavami, naši renomovaní fotografi Jaroslav Pap, laliťský rodák, Michal Madacký z Kysáča a Ján Valo, kysáčsky rodák z Nového Sadu, ako i grafický dizajnér Boško Ševo z Nového Sadu. V priestoroch galérie vystavovali i insitní maliari Martin Pap z Padiny a Ján Glózik z Kovačice. Nechýbala ani vernisáž výtvarných prác žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra.

V júni 2011 bola vernisáž 1. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, kde účinkovalo 16 autorov. Zaujímavosťou je že po realizovaní výstavy sa zistilo že počet výtvarníkov ochotníkov v Kysáči je omnoho väčší. Na nasledujúcich bienále, ktorých bolo 5, stále pribúdali nové mená dovtedy neznámych maliarov ochotníkov. Niektorí z nich už mali i samostatné výstavy. Mária Páliková a Mária Sláviková realizovali dve samostatné výstavy a Zuzana Ferková, Zuzana Petrušková a Zuzana Madacká jednu.

„Galéria SND  realizovala i niekoľko výstav autorov zo Slovenskej republiky. V máji 2011 bolo otvorenie výstavy akademických maliarov zo Slovenska, členov Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov z Bratislavy. Na výstave Krajinárske inšpirácie obrazy, grafiky, ilustrácie a Arttexty prezentovali 23 umelci. Výstava Nositelia Grand Prix BIB, Bienále ilustrácií Bratislava, bola otvorená v septembri 2012. V marci 2017 bola vernisáž samostatnej výstava obrazov Rada Van Ladomerského, umelca zo Šamorína“, povedal na vernisáži M. Ďurovka.

Spolupracovali s inými galériami, združeniami, časopismi…

Spomenul aj rad ďalších akcií ako i to, že Galéria SND v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a Galériou Zuzky Medveďovej z Báčskeho Petrovca v marci 2012 organizovali vo výstavnom priestore Slovenského rozhlasu v Bratislave vernisáž Súčasné slovenské vojvodinské výtvarníctvo.

Spolupracovali i s Galériou na schodoch FF UKF v Nitre. Spolu realizovali dve výstavy – samostatnú výstavu akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča, pod názvom Lesy a roviny a výstavu Kysáčska insita (Zuzana Ferková, Mária Sláviková a Mária Páliková).

V spolupráci so združením Strada z Nového Sadu v máji 2012 Galéria SND realizovala dvojvýstavu akademických maliarov Danijela Babića z Nového Sadu a Milana Súdiho z Kysáča. V spolupráci s časopisom Zornička realizované boli samostatné výstavy ilustrácií pre deti, autorov Ľubomíra Sopku a Pavla Kozu. Pýchou Galérie SND je i bienále – Majstri fotografie. Doteraz odznelo trikrát a na ňom práce vystavovali mnohopočetní renomovaní autori ako zo Srbska tak i zo Slovenska.

„Činnosť Galérie SND za 10 rokov jestvovania sporadicky podporovala NRSNM, pokrajina, Mesto Nový Sad a posledne iba Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Samozrejme nikdy nechýbali jednotlivci, ktorí ochotne prispievali na rôzne spôsoby. Máme nádej že Galéria SND svojím ušľachtilým poslaním bude obohacovať kultúrny život Kysáča aj ďalšie desaťročie“, povedal na záver M. Ďurovka.

Vystavujúcich autorov a ich umelecké diela včera v skratke predstavil Michal Madacký, ktorý výstavu aj otvoril. Na vernisáži si prítomní mohli zobrať i kvalitný katalóg a z neho sa podrobnejšie dozvedieť o autoroch a ich tvorbe. 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov zorganizovali s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výstava bude otvorená do 5. októbra.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs