Prepojenie, ktoré motivuje

29.okt 2020

Prepojenie, ktoré motivuje

V októbri sa spravidla venujeme i divadlu. Napríklad otvárame a hodnotíme prehliadky scénickej tvorby našich ochotníckych súborov, kvitujeme reprízové predstavenia Slovenského vojvodinského divadla. Býva tu Divadelný vavrín, Festival Zuzany Kardelisovej a jednotlivé súbory bojujú o priazeň porôt i na scénických sústredeniach vyššieho rangu. Zo známych dôvodov len málo toho je teraz aktuálne. O našich tradičných už spomenutých prehliadkach napríklad písať nemôžeme. Len s povzdychom si môžeme spomenúť, že Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín vlani v Starej Pazove jubilovala 50. ročníkom, že teda tohto roku mala byť 51. a na nej by sme veľmi radi privítali možno aj viac ako vlaňajších 8 predstavení…

Vieme však, že naše súbory žijú, že divadelní snaživci v niektorých spolkoch študujú predlohy pre potenciálne inscenovanie, že Profesionál zo SVD si pripisuje jednu reprízu za druhou, že za uctievania všetkých protipandemických opatrení v tomto našom divadelnom chráme sa ponúkajú hosťujúce hry.

A je tu ešte niečo pekné z divadelného života, čo vlastne aj bolo pohnútkou týchto riadkov: divadelné ocenenia, ktoré si v týchto dňoch našli cestu k našim jednotlivcom a kolektívom. Predovšetkým je to vzácna Októbrová cena Obce Báčska Palanka, ktorej sa zaslúžene potešili členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici. Ale iste i všetci Pivničania, ktorí svojich neúnavných spoluobčanov podporujú pri ich nových projektoch, v usporadúvaní festivalu DIDASeminára tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!.

Ďalšiu gratuláciu zasielame do Starej Pazovy, a to skúsenému režisérovi a hercovi Alexandrovi Bakovi. Na práve ukončenom republikovom festivale FEDRAS s ochotníkmi z Novej Pazovy a s predstavením Sve o ženama nielenže vyzbierali najviac uznaní, ovenčili sa titulom najúspešnejšie predstavenie, ale sám Bako dostal i cenu za najlepšiu réžiu. A to veru nie je malá vec!

Do tretice je tu Prémia Literárneho fondu dramaturgovi a režisérovi Jánovi Chalupkovi, ináč kulpínskemu rodákovi a jednému z režisérov aktuálneho predstavenia SVD Profesionál, za dramaturgiu inscenácie Tichá noc, tmavá noc. Zo stránky jeho pôsobiska – z Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – odpisujeme: „Výnimočnú inscenáciu odohrávajúcu sa simultánne vo viacerých priestoroch divadla pripravil český tvorivý tím v úzkej spolupráci s domácim dramaturgom divadla, ktorý sa v rámci dramaturgie podieľal na prípravných fázach inscenácie, na rešeršách historických materiálov z obdobia SNP, aj na preklade českého originálu scenára. Zároveň aktívne prepájal tím tvorcov s umeleckým súborom a ďalšími zložkami divadla.“

A my podčiarkujeme prepojenie ocenení a snáh našich divadelných osobností, ktoré posmeľujú, motivujú a oslovujú aj nové sily.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs