Šestnásta muzikologická konferencia v ÚKVS

30.okt 2020

Šestnásta muzikologická konferencia v ÚKVS

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa vo štvrtok 29. októbra  konala XVI. muzikologická konferencia, ktorej cieľom bolo predovšetkým pripomenúť výročia v oblasti hudby a venovať sa aktuálnym otázkam z hudobného sveta vojvodinských Slovákov. 

 Organizátorom konferencie bol Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenský kultúrny klub. Na začiatku sa prihovoril a prítomných privítal riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty, po čom sa tiež prihovoril aj riaditeľ Slovenského kultúrneho klubu a Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík. V úvodnej časti bývalá riaditeľka ÚKVS a hlavná koordinátorka  konferencie Milina Sklabinská zosumarizovala najvýznamnejšie fakty týkajúce sa predošlých 15 konferencií a prítomným odprezentovala nový Zborník prác z XV. muzikologickej konferencie a udelila autorské výtlačky. Moderátorskú funkciu mal na začiatku Ladislav Čáni a po odprezentovaní nového zborníka sa tejto funkcie ujala Milina Sklabinská.

Harmonogram

Harmonogram XIV. konferencie tvorilo 11 príspevok, odborníkov z oblasti hudby, ako aj organizátorov početných hudobných podujatí:

Anna ZorňanováEtnomuzikologická analýza slovenských svadobných ľudových piesní z Pivnice a ich zastúpenie v súčasnosti

Mariena Stankovićová-Kriváková20 rokov Komorného zboru Musica viva

Katarína Melegová-MelichováV ústrety 25. festivalu vážnej hudby Jarné nôty

Anna Medveďová a Michal Hataľa50 rokov Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Slovenka BenkováMartinková Folklórny festival Tancuj, tancuj… – postrehy odbornej poroty

Ján ŠimoniPri príležitosti 50. výročia založenia Súťaže o novú slovenskú hudobnú tvorbu

Svetlana ZolňanováDokumentačná výstava k Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

Pavel GažaK festivalu nových slovenských lyrických piesní

Juraj SúdiPrezentácia digitalizovanej zbierky lyrických skladieb z Festivalu novej slovenskej tvorby Selenča – Petrovec

Pavel Tomáš st. a Ján TomášK Festivalu slovenskej populárnej tvorby pre deti Letí pieseň letí v Kovačici

Annamária Boldocká-GrbićováProgram Televízie Vojvodina po slovensky a Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

V rámci konferencie bola otvorená aj panelová výstava zobrazujúca príspevky Hlasu ľudu, retrospektívne dokumentujúce Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Na túto výstavu archívny materiál poskytla NVU Hlas ľudu, presnejšie úradujúca zodpovedná redaktorka Anna Francistyová, ktorá tento festival sledovala dlhé roky. Výstava bude nainštalovaná aj pri ďalšom ročníku fesivalu Zlatý kľúč v Selenči.

Konferenciu umelecky doplnili aj hudobné čísla frekventantov seminára populárneho spevu pod vedením Slovenky Benkovej Martinkovej, ako aj účastníčka Zlatého kľúča Mária Turanská v klavírnom sprievode Dominika Turanského.

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs