Prezentovali knihu o Pavlovi Chrťanovi

2.nov 2020

Prezentovali knihu o Pavlovi Chrťanovi

Kniha o Pavlovi Chrťanovi

V pondelok 2. novembra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola prezentovaná kniha Pavel Chrťan Master – Chef Carving, zostavovateľa Martina Prebudilu.

Bola toto prvá verejná prezentácia knihy Pavel Chrťan – Master Chef Carving, ktorú v značnej miere podporil ÚKVS. Keďže kniha vyšla počas tretej vlny koronavírusu, zostavovateľ knihy Martin Prebudila povedal, že dúfa, že sa k nej ešte vrátime, keď sa situácia s Covid-19 a situácia v našom štáte stabilizujú. O knihe povedal, že obsahuje životopis Pavla Chrťana, potom časť, v ktorej o ňom hovorili oní, ako aj jeho carvingovú cestu doma a v zahraničí v gastronomických kruhoch a foto-prílohu.

Predseda ÚKVS Vladmír Francity povedal, že kniha, Pavel a táto kultúra vyjadrovania si vyžaduje jednu zvláštnu prezentáciu a tiež vyjadril nádej, že sa k nej ešte vrátime.

Samotný Pavel Chrťan nebol prítomný a na prezentácii odznelo, že je prezentácia tejto knihy v Kysáči zrušená, ktorá sa mala uskutočniť v stredu 4. novembra.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs