Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

9.nov 2020

Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

Všetky body schválili jednohlasne

V pondelok 9. novembra sa stretli členovia Výboru pre informovanie (VPI) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Výboru Anna Horvátova. Okrem členov, na zasadnutí bola prítomná aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ako aj člen Výkonnej rady NRSNM poverený informovaním Zlatko Lenhart.

Všetky body rokovacieho programu členovia VPI jednohlasne schválili a to podporiť mládežnícke združenie z Kovačice, ktoré požiadalo VPI o pomoc. Ide o ekologické hnutie Obce Kovačica, ktoré dostalo svoje miestnosti od obce a ktoré je potrebné zrekonštruovať a preto sa Výbor pre informovanie tiež rozhodol podporiť toto združenie.

Ďalej, Výbor jednohlasne schválil žiadosť o vydanie knihy pre deti spisovateľky pre deti Márie Kotvášovej-Jonášovej, ako aj žiadosť o kúpu fotoaparátu pre novinárov Hlasu ľudu.

V pokračovaní zasadnutia predsedníčka Horvátová oboznámila členov Výboru o bodoch, rokovacieho programu, ktoré sú sčasti už realizované. Vysvetlila, že koncom novembra prišla prosba o pomoc z RTV, konkrétne z rozhlasovej redakcie z dôvodu, že niektorým novinárom hrozilo, že zostanú bez práce. NRSNM promptne reagovala a rozhodla sa podporiť najmä mladých novinárov a to jedeného z televízie a dvoch z rozhlasu a od septembra im platí cestovné trovy, aby netrpela kvalita programu a aby sa počet hodín programu nezmenšoval. Tiež, Horvátová informovala, že NRSNM pomohla novinárom aj kúpou technických nástrojov na prácu a to pre novinárov rozhlasu zvukové nahrávačky a k 76. výročiu nášho týždenníka jeden laptop. Keďže sa mnohé aktivity tohto Výboru nerealizovali v dôsledku koronavírusu, zostali nevyužité prostriedky, Výbor sa rozhodol využiť ich na tieto účely.

Predsedníčka Lakatošová informovala členov Výboru, že NRSNM žiadala Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí o zmenu účelu projektov, ktoré sa nerealizovali, ale Úrad neschválil všetky. Tie, ktoré schválil, NRSNM tieto prostriedky využila hlavne na oblasť vzdelávania a na podporu online vyučovania.

Pod bodom rôzne bolo niekoľko vecí, ktoré vyvolali vážnejšiu diskusiu členov. Boli to veci, ktoré sa týkali nášho týždenníka a išlo o dva listy a jednu demisiu, ktoré boli adresované na Výbor pre informovanie. Predsedníčka Horvátová prečítala členom list, ktorý podpísala celá redakcia Hlasu ľudu. V liste novinári upozornili na fakt, že Správna rada tejto ustanovizne neskoro reagovala na veci, ktoré sa diali v nej, lebo mohla zjemniť masové odhlasovanie predplatného našich čitateľov a upozorniť na zlú redakčnú politiku. Druhý list podpísala riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová, ktorá tiež napísala svoje pripomienky na prácu Správnej rady, ako o ich spolupráci. Horvátová tiež prečítala aj písomnú demisiu člena Správnej rady NVU Hlas ľudu Hviezdoslava Čmelíka na tento post, z osobných dôvodov.

Uzáverom zasadnutia bolo rozhodnutie, že o týchto závažných veciach bude rokovať a rozhodovať NRSNM na svojom zasadnutí.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs