5. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine

28.nov 2020

5. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine

V Kysáči sa dnes uskutočnil 5. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine.

 

Pri tejto príležitosti v Galérii Dr. Ľudovíta Miloša Mičátka v Kultúrnom centre Kysáč otvorili výstavu fotografií Corona autora Pavla Surového, riaditeľa KC Kysáč. Vo veľkej sále potom ochotníci zo slovenských vojvodinských dedín predviedli muzikál Legenda o bohatstve slovenského národa podľa motívov rozprávky Madačov Maroša. Muzikál, v ktorom sa prepletajú tradícia a súčasný pohyb, pieseň a kostýmy, v produkcii KC Kysáč režírovala Alisa Oravcová, ktorá sa podpísala i pod choreografiu.

Úvodom vernisáže riadieľ KC Kysáč Pavel Surový v galérii privítal hostí medzi ktorými boli Jaroslav Javorník, biskup SEAVC, a Jelena Marinkovićová-Radomirovićová, predsedníčka Zhromaždenia Mesta Nový Sad. Povedal, že sa v dôsledku pandémie koronavírusu festival uskutočňuje v inom formáte než obvykle. Výstava dokonca má i názov Corona, čiže koruna a je o korunovaní slovenského národa, našich prababiek, mamiek, dievčat a modeliek.

O spolupráci na projekte Slovenské kráľovné, princezné, princovia a grófky, ktorý vyústil výstavou, spolupracovala i Petrovčanka Anna Čúsová, ktorá sa zmienila o spolupráci so Surovým. Asistentkami boli Milinka Chrťanová a Alena Páliková.

Na otvorení výstavy sa prihovorila i Simonida Stankovićová, ktorá napísala i príhovor Surový Princ Pavel: Eros a Tanatos transcendované tradície budúcnosti v katalógu, ktorý vydali z tejto príležitosti. V katalogu sa dozvedáme, že festival finančne podporili Mesto Nový Sad, NRSNM, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami ako i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predsedníčka Zhromaždenia Mesta Nový Sad Jelena Marinkovićová-Radomirovićová na vernisáži povedala: „Naša pokrajina Vojvodina vždy bola miestom spolužitia početných rozličných spoločenstiev, ktorých špecifickosti určujú rozličné jazyky, konfesie alebo etnická príslušnosť. Dnes v Srbsku a Vojvodine žije aj početná slovenská komunita, ktorá si vyše 260 rokov vypestovala vlastnú autochtónnu kultúru. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a KC Kysáč sú ustanovizne, ktoré rokmi pracujú na zachovaní a pestovaní tradičných elementov v kultúrnej tvorivosti slovenskej národnostnej menšine na týchto priestoroch.“

Umeleckou zložkou vernisáže boli tanečné a hudobné body Alisy Oravcovej, Martina Mareka a Ivety Kováčovej.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs