60 rokov speváckych skupín KC Kysáč

29.nov 2020

60 rokov speváckych skupín KC Kysáč

Dnes si vo veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč primeraným koncertom pripomenuli 60 rokov činnosti speváckych skupín KC Kysáč.

Snežana Maglovská

Jubilujúcim ochotníkom úvodom zablahoželal riaditeľ KC Pavel Surový a potom už večer patril piesňam. Spievali ženská, tiež mužská spevácka skupina a predstavili sa i spoločne. Vystúpili sólisti, členovia oboch speváckych skupín: Snežana Maglovská, Ján Francisty, Ján Ravza, Jozef Pavlov a Tamara Vlčeková.

V konferanse, ktorú mala na starosti Anna Asodiová, sa hovorilo o 60 ročnej speváckej dráhe speváckych skupín od ich zrodu a začiatkov podnes. Tak z javiska bolo počuť, že prvá dievčenská spevácka skupina bola založená pri základnej škole v Kysáči. Bolo to roku 1959 a založil ju vtedajší učiteľ hudobnej výchovy Ján Lomen. Členky prvej speváckej skupiny boli Zuzana Macáková – Menďanová – zosnulá, Zuzana Vozárová – Sofinkićová, Mária Kolárová – Hlaváčová, Mária Chrťanová – Greksová – zosnulá, a Milina Dudášová – Vršková, zosnulá. Neskoršie sa im pripojili: Anna Ožvátová – Čapeľová, Anna Harpáňová – Sabadošová, Mária Macáková – Petríková, ktorá spieva dodnes, Mária Danková – Vitézová – zosnulá, Anna Ožvátová – Kardelisová – zosnulá, Anna Súdiová – zosnulá, Mária Medveďová – Medveďová, Mária Jambrichová – Kulíková, Anna Srnková – Bagoňová, Mária Macáková – Kulíková – zosnulá a mnohé ďalšie speváčky.

Mužskú spevácku skupinu založili roku 1960

Ján Ravza

Roku 1960 sa učiteľ Lomen rozhodol založiť aj mužskú spevácku skupinu a to tak, že si zavolal sólo spevákov Michala Madackého, Pavla Pixiadesa, Jána Agárského, Pavla Bagoňu – Šarajdu, kým piatym členom skupiny bol sám učiteľ Ján Lomen. Všetci spomenutí členovia sú už, žiaľ, nie medzi živými.

Keď ide o MSS tá prvotná sa z neznámych dôvodov rozišla. Obnovená bola v 90. rokoch minulého storočia, keď spevák Michal Funtík zoskupil tých, čo chceli a vedeli spievať. Obnovená skupina počítala 13 členov.

Na dnešnom koncerte si pripomenuli i úspechy, ktoré spevácke skupiny dosiahli na festivaloch a hosťovaniach doma i zahraničí. Tiež sa hovorilo o piesňach nahratých v rozhlasoch, ale pospomínalo sa i na zosnulé členky ŽSS a členov MSS. Nezabudlo sa ani na tých, čo s nimi pracovali, cibrili ich hlasy, vyberali a nacvičovali s nimi piesne. Dievčenské a ženské spevácke skupiny nacvičovali: Ján Lomen, bratia Gedeľovskovci, Ondrej Maglovský, Kvetoslava Benková, Ľudmila Berediová-Stupavská a Miloslav Kardelis. Mužskú spevácku skupinu mali na starosti Ján Lomen, krátko Kvetoslava Benková no najviacej sa o ich kvalitu starali Ondrej Maglovský a Miloslav Kardelis. Nezabudli pripomenúť, že jednou zo zakladateliek ŽSS bola aj Mária Hlaváčová (rod. Kolárová), ktorá hádam najdlhšie pôsobila v tejto skupine a bola jej dlhoročnou vedúcou. Na dnešnom programe sa nezúčastnila zo zdravotných dôvodov.

Program sa zrealizoval za podpory Mesta Nový Sad, Správy pre kultúru, NRSNM a Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

Spevácke skupiny a sólistov na dnešnom koncerte, ktorý kvôli epidemiologickej situácii prebiehal bez obecenstva, sprevádzal orchester pod vedením Ondreja Maglovského ako i Miloslava Kardelisa.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs