Piesne vzlietli aj napriek pandémii

31.dec 2020

Piesne vzlietli aj napriek pandémii

V sobotu 26.decembra odznelo online vydanie Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí.

Hana Barcová, prvá cena za interpretáciu (Foto: Željko Suchánek)

Pre dobre známu nepriaznivú situáciu ohľadom pandémie COVID-19 festival sa nemohol uskutočniť ako obvykle, naživo a za prítomnosti obcenstva, hudobníkov a mnohopočetného chóru – žiakov kovačickej základnej školy, ktorý doposiaľ sprevádzal spevákov na každom ročníku.

V poradí 22.ročník festivalu Letí pieseň letí v Kovačici sa konal za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Organizátormi i v tomto roku sú NRSNM, Dom kultúry 3.októbra a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici.

Internetom vzlietlo trinásť nových skladieb desiatich skladateľov a textárov, z ôsmich slovenských prostredí vo Vojvodine.

Odbootorná porota (Foto: z archívu DK)

Skladby, ale aj prednes sólistov sledovala odborná porota v zložení: Pavel Tomáš st., predseda a Pavel Ďuriš a Ivan Babka z Kovačice, členovia. Prvú cenu za skladbu udelili Vladimírovi Kováčovi z Báčskej Palanky za skladbu Matka zem. Druhú cenu odbornej poroty za skladbu získala Adela Obšustová z Aradáča za skladbu Podaj mi ruku a tretiu Anita Hlavatá z Padiny za skladbu Asi láska. Prvú cenu za interpretáciu si vyspievala Hana Barcová z Kovačice, druhú Katarína Válovcová z Kovačice a tretiu Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca.

Texty hodnotila profesorka slovenčiny vo výslužbe Mária Kotvášová – Jonášová z Kovačice. Cena za text Veľké sníčky malých detí dostala sa do rúk textárovi Michalovi Kaňovi zo Selenče.

Úpravu piesní, zvukové ako aj video nahrávky mal na starosti Žeľko Suchánek z Kovačice a pod produkciu sa podpisuje Štúdio Žeľka Sucháneka.

Okrem odbornej poroty, hlasovať mohli aj diváci a to online. Najviac hlasov obecenstva, v tomto prípade najviac views (pozeraní) a LIKE-ov (páči sa mi) mala skladba Úsmev pod rúškom, skladateľky a textárky Maríny Kaňovej a interprétky Simony Sýkorovej z Báčskeho Petrovca. Druhú cenu obecenstva získala pieseň Podaj mi ruku v prednese Bojana Čorbu z Bieleho Blata, pod ktorej skladbu a text sa podpisuje Adela Obšustová z Aradáča.

O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ
O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ

OLINKA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ (1985) v NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 2020. Na gymnáziu sa podieľala pri zrode časopisu Fokus a bola členkou jeho redakcie. Na Oddelení Slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a prispievala do študentských časopisov Traf! a Čarbológ. V roku 2009 sa zamestnala v lokálnej Rádio-televízii Obce Kovačica, ako novinárka v slovenskej redakcii a v rokoch 2015-2020 zastupovala funkciu riaditeľky RTV OK. Občas prispieva do slovenských vojvodinských časopisov, mesačníkov a periodík, ako aj na portál ÚKVS a spolupracovala aj s Radio Slovakia Internacional, ktorý zastrešuje RTVS v Bratislave. Je autorkou niekoľkých dokumentárnych vysielaní ako je napr. 100 rokov divadla v Kovačici, Slovenské starodávne jedlá v Kovačici a Padine a početných vysielaní venovaných známym a popredným osobnostiam Obce Kovačica v produkcii RTV OK. Kontakt: ogjonasova@hl.rs