Prekvapivo veľký záujem o dobrovoľné darcovstvo krvi

21.jan 2021

Prekvapivo veľký záujem o dobrovoľné darcovstvo krvi

Prvá tohtoročná akcia dobrovoľného odberu krvi v Obci Kovačica prebiehala na dvoch miestach – v Kovačici a Padine. Najvzácnejšiu tekutinu darovalo 77 ľudí.

V Padine sa doslova čakalo v rade na odber krvi, FOTO: z arhívu Červeného kríža Kovačica

V organizácii Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny a Červeného kríža Kovačica dňa 20.januára sa uskutočnila prvá akcia dobrovoľného odberu krvi v priestoroch Miestneho spoločenstva v Kovačici, kde hlásilo 37 ľudí, z ktorých po lekárskom vyšetrení krv darovalo 35, kým do MS v Padine krv prišlo darovať 45 osôb a darovalo 42, informovala Milinka Záhorcová, tajomníčka Červeného kríža v Kovačici.

Prvá tohtoročná akcia dobrovoľného odberu krvi v Padine, FOTO: z arhívu Červeného kríža Kovačica

Akcie, so zámerom pomôcť darovaním svojej krvi tým ktorí to potrebujú, sa na území Kovačickej obce organizujú trikrát ročne, v januári, máji a v septembri. Túto prvú Záhorcová zhodnotila ako veľmi úspešnú s prekvapivo veľkým záujmom o dobrovoľné darovanie krvi a podotkla, že interval darovania krvi pre mužov je každé 3 a pre ženy každé 4 mesiace, vo veku od 18 do 65 rokov a že sa práve z tých dôvodov akcie konajú podľa horeuvedeného rozvrhu.

Milinka Záhorcová, tajomníčka Červeného kríža Kovačica

Záhorcová sa zmienila aj o aktuálnej situácii ohľadom odberu krvi osobám, ktoré boli infikované koronavírusom Covid-19 a predostrela odporúčania Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny a Ústavu pre transfúziu krvi Srbska: “Všetci darcovia, ktorí mali Covid-19 a majú lekársku dokumentáciu o tom, potrebné je aby ju priniesli so sebou. Nakoľko, dokumentáciu neprinesú potrebné je, aby o tom oboznámili lekára, ktorý následne pri vyšetrení posúdi, či je dobrovoľný darca vhodný na darovanie krvi. Všetci pacienti, ktorí mali závažné príznaky, zápal pľúc a/alebo boli v nemocnici, mali by s darovaním krvi počkať najmenej 3 mesiace. U ľudí s miernymi príznakmi je toto obdobie 28 dní a ľudia, ktorí nemali žiadne príznaky, môžu darovať krv po 14 dňovej izolácii. Keď ide o pacientov, ktorí sú zaočkovaní, zatiaľ iba tí, ktorí sa zaočkovali Pfizerovou vakcínou, nakoľko sa po jej prijatí cítia dobre, môžu hneď darovať aj krv,“ vysvetlila Záhorcová.

O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ
O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ

OLINKA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ (1985) v NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 2020. Na gymnáziu sa podieľala pri zrode časopisu Fokus a bola členkou jeho redakcie. Na Oddelení Slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a prispievala do študentských časopisov Traf! a Čarbológ. V roku 2009 sa zamestnala v lokálnej Rádio-televízii Obce Kovačica, ako novinárka v slovenskej redakcii a v rokoch 2015-2020 zastupovala funkciu riaditeľky RTV OK. Občas prispieva do slovenských vojvodinských časopisov, mesačníkov a periodík, ako aj na portál ÚKVS a spolupracovala aj s Radio Slovakia Internacional, ktorý zastrešuje RTVS v Bratislave. Je autorkou niekoľkých dokumentárnych vysielaní ako je napr. 100 rokov divadla v Kovačici, Slovenské starodávne jedlá v Kovačici a Padine a početných vysielaní venovaných známym a popredným osobnostiam Obce Kovačica v produkcii RTV OK. Kontakt: ogjonasova@hl.rs