Výzva na účasť v XI. kole fotosúbehu ÚKVS

11.feb 2021

Výzva na účasť v XI. kole fotosúbehu ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 11. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú dobové fotografie znázorňujúce školský život vojvodinských Slovákov v minulosti.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 11. ročník fotokonkurzu zameraného na podporu zberateľov archívneho materiálu a starých autentických fotografií z našej minulosti, čím chce podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov a tým prispieť jej zachovaniu a prezentácii.

Témou 11. ročníka fotokonkurzu sú dobové fotografie znázorňujúce školský život vojvodinských Slovákov v minulosti.

Podmienky konkurzu:
– na konkurz treba zasielať dobové fotografie znázorňujúce žiakov, učiteľov, budovy škôl, vyučovanie, kultúrne, športové, súťažné, spoločenské a iné školské a mimoškolské aktivity žiakov a reálie súvisiace so školstvom vojvodinských Slovákov v minulosti.
– ku každej fotografii je potrebné doložiť jej popis: kto alebo čo je na zábere, prostredie (dedina/mesto), približný rok alebo desaťročie vzniku fotografie, iné známe údaje a zaujímavosti o predmete fotografie a pod.
– účastníci konkurzu môžu zaslať neobmedzený počet starých fotografií
– fotografie možno poslať skenované vo vysokom rozlíšení na e-mailovú adresu office@slovackizavod.org.rs, ustavprekulturu@gmail.com, prípadne doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Njegošova 16 ⁄ II ⁄ 7
21000 Nový Sad

Originálne fotografie poskytnuté ústavu budú digitalizované a následne vrátené majiteľovi. Prosíme Vás, aby ste v zásielke záväzne uviedli Váš kontakt.
Termín uzávierky konkurzu je 30. júna 2021.
Účastníkov fotokonkurzu očakáva zaujímavé vyhodnotenie a odmeny.
Získané fotografie spolu s ich popisom zaradíme do elektronickej databázy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs