Otvorený list Hlas ľudu

26.feb 2021

Otvorený list Hlas ľudu

My dolu podpísaní zamestnanci Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade vyjadrujeme nespokojnosť so spôsobom spravovania Správnej rady tejto ustanovizne, ktorej predsedom je Miloslav Chrťan z Kovačice, ako aj zasahovaním a ovplyvňovaním práce Správnej rady zo strany pokrajinského poslanca Pavla Surového z Kysáča. Týmto listom Vás oboznamujeme s ich neprofesionalizmom a nátlakmi, ktoré zažívame z ich strany.

Nespokojnosť začala s ich príchodom, keď pred dvoma rokmi prebrali Správnu radu, lebo dovtedy ani nevedeli, že noviny Hlas ľudu existujú, a zatiaľ sa ani raz nezaujímali o proces vychádzania novín. Nespokojnosť vyvrcholila v utorok 23. februára 2021 na zasadnutí Správnej rady (ďalej SR), ktorá sa konala neregulárne a nie v súlade so zákonom. Členovia SR z radov zamestnancov NVU Hlas ľudu dostali len pozvanie na zasadnutie, bez dodatočného materiálu, resp. zdôvodnenia na uvoľnenie z funkcie riaditeľky NVU Hlas ľudu Anny Huďanovej a vymenovania úradujúceho riaditeľa, čo boli aj jediné body zasadnutia. Aj tentoraz predseda SR M. Chrťan dal najavo, že traja členovia z kolektívu NVU Hlas ľudu, ako i jeden člen SR mimo kolektívu, nie sú rovnoprávnymi členmi s ostatnými. Ešte k tomu zasadnutie sa konalo bez prítomnosti právničky ustanovizne, čo vyvoláva ďalšie podozrenie a postavuje sa otázka, kto v mene SR pripravil materiál. resp. text o uvoľnení z funkcie doterajšej riaditeľky a vymenovaní nového úr. riaditeľa.

Na zasadnutí bol prítomný aj člen Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a pokrajinský poslanec Pavel Surový, ktorý od formovania tohto zloženia SR bol prítomný na väčšine zasadnutí, a ktorý vlastne naviguje predsedu SR ako viesť zasadnutie, zapája sa bez povolenia do diskusie a pod., čím je porušený jeden z článkov Rokovacieho poriadku, v ktorom sa uvádza, že nikto nesmie hovoriť, pokým nedostane slovo od predsedu SR. Práve pre veľkú nespokojnosť a náramne očividné viacmesačné zasahovanie a miešanie sa do činnosti ustanovizne, ktoré pramení ešte postavením teraz už bývalého úr. zodpovedného redaktora týždenníka Hlas ľudu Miroslava Benku, ktorý nemal skúsenosť v novinárstve a redigovaní novín, čo vplývalo na drastický pokles počtu viacročných predplatiteľov týždenníka Hlas ľudu a všeobecné narušenie dobrej 76-ročnej tradície, na zasadnutí 23. februára 2021 boli v mene Syndikátnej organizácie NVU Hlas ľudu prítomní aj zamestnanci tejto ustanovizne.

Na zasadnutí bola prítomná aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, ako predstaviteľka zakladateľa NVU Hlas ľudu, ktorú predseda SR úplne ignoroval, lebo „na zasadnutie ju nikto nepozval“.
Zamestnanci NVU upozornili predsedu SR a členov SR, že práca Správnej rady má byť v súlade so štatútom NVU Hlas ľudu, transparentná, že všetci členovia majú mať rovnaké postavenie a ich práca nesmie byť pod nátlakom politiky, alebo jednotlivca, v tomto prípade p. Surového, ktorý si chcel privlastniť noviny na sebapropagáciu. Dôkazom tohto tvrdenia je nadmierne propagovanie p. Surového a zástancov jeho politickej strany počas pôsobenia M. Benku ako úr. zodp. redaktora týždenníka Hlas ľudu.

Svojou prítomnosťou sme chceli poukázať na nekalé praktiky a znehodnocovanie nás zamestnancov, našej práce, ako aj 76-ročnej prítomnosti Hlasu ľudu už samým tým, že v SR máme neadekvátne kádre, čím nás predseda strany Slováci vpred P. Surový znehodnotil a zdehonestoval samotnú ustanovizeň vo svoj prospech.
Prvé číslo Hlasu ľudu vyšlo vo vojnovom čase 19. októbra 1944. My chceme ochrániť 76-ročnú tradíciu, našu slovenskú identitu, ktorú pestovali naši predchodcovia, ktorí sa na tieto priestranstvá nasťahovali roku 1745 a my ako lojálni občania Srbska, chceme tieto národnostné hodnoty odovzdať našim generáciám.

Zamestnanci NVU Hlas ľudu: Anna Francistyová, Anna Lešťanová, Anna Horvátová, Jasmina Pániková, Annamária Tamašiová, Danuška Berediová-Banovićová, Ľubica Sýkorová, Katarína Gažová, Stevan Lenhart, Miroslav Pap, Elena Šranková, Ján Lačok, Irena Lomenová, Vladimír Hudec, Mária Domoniová, Anna Kupcová, Mária Obšustová, Jaroslav Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs