Kovačickí žiaci svojským spôsobom oslávili deň Sv.Savu

27.jan 2021

Kovačickí žiaci svojským spôsobom oslávili deň Sv.Savu

Na základnej škole Mladých pokolení v Kovačici dnes odmenili žiakov, ktorí dosiahli pozoruhodné úspechy na literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo a na kvíze Poznaj svoju minulosť, v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Odmenení žiaci na literárnej súťaži a ich profesorky

Prvé tóny hymnickej piesne Svätý Sava naznačili, že je dnes v Srbsku školská slávnosť, ktorou si žiaci pripomínajú osobnosť a dielo Sv. Savu, prvého srbského archiepiskopa a čelnú osobnosť v osamostatňovaní Srbskej pravoslávnej cirkvi, významného osvietenca, ktorý kládol základy srbského školstva. Tradičný program k oslave Sv.Savu sa v tomto roku, na kovačickej základnej škole kvôli pandémii, nekonal. Avšak na tejto škole si aj napriek tomu, túto oslavu pripomenúli svojským spôsobom a mali na to dve pekné udalosti, povedala úvodom profesorka Eva Poliaková-Hrková.

Na literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo prvú cenu získal Miroslav Toman, druhú si rozdelili Marína Čuvárová a Saňa Severínyová, kým sa Luka Stojković ovenčil treťou cenou. Špeciálne ceny dostali sa do rúk  Matejovi a Milanovi Hrkovcom.

Prítomným odmenené práce na literárnej súťaži žiaci aj prečítali a odmeny im odovzdala profesorka slovenského jazyka a literatúry vo výslužbe Mária Kotvášová-Jonášová, ktorá poznamenala, že na desiatom ročníku spomenutej literárnej súťaže kovačickí žiaci zabodovali mimoriadne, z celkove desiatich cien až šesť priniesli do Kovačice. Žiakov na písanie motivovali a ich práce na súbeh zaslali profesorky slovenčiny Anna Hrková a Zuzana Putniková.

Odmenení žiaci na kvíze Poznaj svoju minulosť s profesorom dejepisu Miroslavom Juricom

Na online kvíze, v ktorom si žiaci overili svoje vedomosti z dejín a kultúry vojvodinských Slovákov v Srbsku pod názvom Poznaj svoju minulosť účinkovalo 31 žiakov z Kovačice, Padiny, Hložian, Báčskeho Petrovca, Pivnice a Starej Pazovy.

Najúspešnejšia bola ZŠ Mladých pokolení z Kovačice a ako jednotlivci boli odmenení Viktor Králik, Adam Farkaš, Marína Čuvárová a Stanislav Suchánek. “Všetci dosiahli výkon na 100 percent,” poznamenal Miroslav Jurica, profesor dejepisu. Tohtoročný kvíz prebiehal online na portály NRSNM za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odmeny pre žiakov zabezpečila NRSNM a ZŠ Mladých pokolení v Kovačici. “Keďže najviac žiakov z kovačickej školy získalo stopercentný výkon za odmenu dostali, okrem týchto odmien, aj pobyt v lyžiarskom stredisku na Slovensku, nakoľko to situácia ohľadom pandémie dovolí,” podotkol Jurica vo svojom príhovore.

Posedenie s odmenenými žiakmi a ich profesormi svojim spevom spríjemnila Hana Barcová, víťazka minuloročného festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí za hudobného sprievodu Pavla Tomáša ml.

 

 

 

 

O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ
O. GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ

OLINKA GLÓZIKOVÁ-JONÁŠOVÁ (1985) v NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 2020. Na gymnáziu sa podieľala pri zrode časopisu Fokus a bola členkou jeho redakcie. Na Oddelení Slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a prispievala do študentských časopisov Traf! a Čarbológ. V roku 2009 sa zamestnala v lokálnej Rádio-televízii Obce Kovačica, ako novinárka v slovenskej redakcii a v rokoch 2015-2020 zastupovala funkciu riaditeľky RTV OK. Občas prispieva do slovenských vojvodinských časopisov, mesačníkov a periodík, ako aj na portál ÚKVS a spolupracovala aj s Radio Slovakia Internacional, ktorý zastrešuje RTVS v Bratislave. Je autorkou niekoľkých dokumentárnych vysielaní ako je napr. 100 rokov divadla v Kovačici, Slovenské starodávne jedlá v Kovačici a Padine a početných vysielaní venovaných známym a popredným osobnostiam Obce Kovačica v produkcii RTV OK. Kontakt: ogjonasova@hl.rs