Prezentácia knihy o Jozefovi Maďarovi

22.dec 2020

Prezentácia knihy o Jozefovi Maďarovi

V utorok 22. decembra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov prezentovali knihu Jozef Maďar – život a sen cez objektív autorskej dvojice Martina Prebudilu a Josipa Babela.

Jeden z autorov monografie – Martin Prebudila

Prítomných privítal riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty a vyjadril hrdosť z ešte jedného podujatia, ale aj nespokojnosť, lebo je nemožné prezentovať túto publikáciu v svetle, v ktorom si zaslúži.

Jozef Maďar

Jeden z autorov Martin Prebudila povedal, že sa idea o vydaní tejto knihy zrodila ešte vlani v lete a že to bol Jožkov návrh. „252 strany plného koloru s tvrdou väzbou nie je žiadny žart, ani finančne ani autorsky, dať to všetko medzi obálky knihy. Náklad je tiež pozoruhodný – 500 výtlačkov, čo znamená, že kniha bude distribuovaná u nás a na Slovensku a ako už počujeme putuje už do zahraničia,“ povedal Prebudila o knihe.

Samotný Jozef Maďar povedal, že niekoľkých oslovil, aby napísali do knihy a že sa niektorí aj sami ponúkli, aby prispeli. Prezradil, že niektoré texty boli napísané ešte pred tromi rokmi a že asi 10 textov ani nevošli do tejto publikácie. „Keďže sme odhadli, že dosť príspevkov už boli zverejnené v Hlase ľudu, Vzlete, Rovine atď, vypadlo, že je to už pozoruhodné množstvo, ktoré si zasluhuje, aby bolo zoskupené v jednej knihe,” zmienil sa Maďar a povedal, že je knihou veľmi spokojný.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs